Skip to Content

Verhuis van 3 640 historische boeken van Ename terug naar Gent

embargo tot 30 oktober 2017 - 11 uur

Het Erfgoedhuis van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Gent verhuist. Om de verhuis van de collectie in goede banen te leiden deden de zusters beroep op het provinciebestuur. 3640 historische boeken kregen de afgelopen 3,5 jaar onderdak in het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Drie waardevolle kunstvoorwerpen kregen er een anoxiebehandeling. De depotconsulenten adviseerden en ondersteunden de zusters bij de verhuis en de inrichting van de nieuwe plek met raad en daad. Nu kan de boekenverzameling terug.

De pers is welkom om op maandag 30 oktober om 11 uur langs te komen in het provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1 in Ename om het vullen van de laatste doos en het laden van de vrachtwagen bij te wonen. 

Erfgoedhuis Zusters van Liefde verhuist naar historische plek

Op de Terhagensite tussen de Molenaarsstraat en de Sint-Margrietstraat in Gent bevinden zich verschillende organisaties die opgericht werden door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zo ook het Erfgoedhuis. Dat bewaart en vertelt de geschiedenis van de zusters met archiefdocumenten, foto’s, objecten en boeken. Het Erfgoedhuis bevond zich in de Molenaarsstraat 28, maar door de groei van de verpleegsterschool en de afname van het aantal zusters, werd beslist om te verhuizen naar de Molenaarsstraat 22. Terug naar de plaats waar het allemaal begon, want de nieuwe ingang is ook de poort waarlangs Jozef Triest samen met zijn zes zusters in Gent arriveerde.

Kaat Leeman, coördinator Erfgoedhuis: “Toen duidelijk werd dat we gingen verhuizen, deed ik wat ik wel vaker doe als ik met een vraag zit: de Provincie contacteren. Wij zijn immers een kleine ploeg en je kan niet alles weten. Ik krijg altijd snel een zeer vakkundig antwoord”.

 

Collectie tijdelijk ondergebracht in Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename

“De Zusters van Liefde kwamen inderdaad al vaker aankloppen bij ons. Onze consulenten stonden ook nu klaar met inhoudelijke en logistieke ondersteuning en dat leverde een verhuis –ik zou zeggen volgens het boekje op!”, knipoogt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed.

De provinciale depotconsulenten adviseerden over de beste aanpak van de verhuis en de inrichting van de nieuwe ruimtes. Ook de provinciale groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal kwam goed van pas. 3640 boeken kwamen naar het depot in het Erfgoedcentrum en werden daar 3,5 jaar bewaard. Drie waardevolle kunstvoorwerpen (een houten Christusbeeld, een vergulde lijst en een schilderij van P.J. Triest uit 1822) kregen een anoxiebehandeling om houtworm onschadelijk te maken.

Terug naar huis

Nu is alles klaar voor de terugkeer. De privé-bibliotheek van de mannelijke oversten gaat terug naar haar oorspronkelijke plaats, het woonhuis van Triest. De andere boeken verhuizen naar even verderop in de Molenaarsstraat. Het gaat om de boekenverzameling van O.L.V.-ten-Doorn in Eeklo, de collectie van de tehuizen voor ‘gevallen’ meisjes, dove meisjes en gerechtskinderen in de Sint-Lievenspoortstraat en een verzameling missalen en antifonaria. Dit is niet alleen een schat aan historische boeken, maar ook didactisch waardevol erfgoed, met informatie over onderwijs en bijzondere jeugdzorg.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent