Vergunningen voor bouw windturbines in windlandschap Eeklo – Maldegem ingediend

Openbaar onderzoek van start op 21 januari en infovergaderingen op 6, 7 en 8 februari 2017

In Eeklo, Maldegem en Kaprijke werden de vergunningen voor het grootste Vlaamse windturbinepark op land, buiten de havens, ingediend.

Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen – EDF Luminus en Ecopower slaan, op aansturen van de Provincie Oost-Vlaanderen, de handen in elkaar. Ze stemden hun windprojecten in de concentratiezone van Eeklo-Maldegem-Kaprijke op elkaar af en onderzochten de cumulatieve milieu-impact. Samen dienden de projectontwikkelaars de milieuvergunningen in bij de Provincie Oost-Vlaanderen, stad Eeklo en gemeente Maldegem en de bouwvergunningen bij Vlaanderen.

Met participatie voor de omringende gemeenschap, een omgevingsfonds en steun van de lokale besturen is het windlandschap Eeklo-Maldegem het summum van het Oost-Vlaamse windbeleid. 

Windlandschap Eeklo-Maldegem van start op het terrein

In het najaar 2016 werd het windlandschap Eeklo-Maldegem een juridisch feit: de Raad van State verwierp de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de indiening van de vergunningen voor 20 bijkomende grootschalige windturbines wordt het startschot gegeven voor de realisatie er van. Het elektriciteitsnet is klaar om de turbines te ontvangen, de omwonenden ook. Het windlandschap zal gerealiseerd worden met minstens 20% rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds.

Als alles vlot verloopt kan gestart worden met de bouw van de 20 bijkomende windturbines in 2018.

Gedeputeerde Versnick: “Het windlandschap Eeklo-Maldegem is het resultaat van het Oost-Vlaams windbeleid op het terrein. En dat kan ook de lokale besturen bekoren. Met weldra groene stroom van eigen bodem uit de meer dan 30 windturbines krijgt de verwezenlijking van hun klimaatplannen alvast een enorme impuls.”

Openbaar onderzoek en infomarkten

Vanaf 21 januari 2017 startte het openbaar onderzoek dat 1 maand duurt. In die periode kan iedereen die dit wil, bezwaar indienen. Bij de start van het openbaar onderzoek organiseren de projectontwikkelaars, samen met Maldegem, Eeklo, Kaprijke en de Provincie Oost-Vlaanderen, drie infomarkten. Men kan er terecht met vragen over de locatie van de turbines, de gevolgen op vlak van geluid en slagschaduw, hoe het landschap er zal uitzien, ... De projectontwikkelaars leggen er eveneens uit hoe zij de lokale gemeenschap laten participeren. En ook met vragen over het omgevingsfonds kan men er terecht. De gemeenten en de Provincie geven telkens om 19.30 uur een korte toelichting.

Infomarkt Maldegem

Maandag 6 februari 2017
17-21 uur
CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16, 9991 Maldegem

Infomarkt Eeklo

Dinsdag 7 februari 2017
17-21 uur
Zaal Kubiek
Kerkstraat 121, 9900 Eeklo

Infomarkt Kaprijke

Woensdag 8 februari 2017
17-21 uur
Zaal Sock
Molenstraat 26, 9970 Kaprijke

Het provinciaal windbeleid

De Provincie Oost-Vlaanderen is er van overtuigd: windmolens moeten er komen. Ze hebben echter enkel een toekomst wanneer ze gebouwd worden op weloverwogen plaatsen in het landschap. Daarom voert de Provincie al sinds 2009 een doordacht ruimtelijk beleid voor de ontwikkeling van windenergie in Oost-Vlaanderen. Bovendien is lokaal draagvlak onontbeerlijk wil men de windturbines écht gerealiseerd zien. De Provincie verankerde de betrokkenheid van de burgers, bedrijven en lokale besturen in de windturbineprojecten in haar windbeleid: bij windturbineprojecten moet minstens 20% rechtstreekse participatie voorzien worden.  Zo ook de omgevingsfondsen: via een lokaal omgevingsfonds per windlandschap – jaarlijks gespijsd door de ontwikkelaars – krijgen omwonenden en landbouwers grip op de ontwikkeling van het landschap rond de windmolens. Het eerste omgevingsfonds van het windlandschap Eeklo-Maldegem werd op 17 november 2016, feestelijk boven het doopvont gehouden.

Het windlandschap Eeklo-Maldegem is het resultaat van het Oost-Vlaamse windbeleid. De Provincie heeft het hele proces gefaciliteerd met als resultaat:

  • Vijf projectontwikkelaars stemden hun project op elkaar af en onderzochten gezamenlijk de milieu impact er van;
  • Zij dienden gelijktijdig hun vergunningen in;
  • De onthaalcapaciteit van het net werd al verzwaard om de windturbines te kunnen ontvangen;  
  • De windturbines komen er mét toepassing van rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds;
  • De lokale besturen staan achter de projecten.

Windkracht 2020

Gesteund door dit succes, zet de Provincie, met Oost-Vlaanderen Energielandschap als regisseur, haar windplannen onverminderd verder. Het doel: de realisatie van duurzame en gedragen windlandschappen in Oost-Vlaanderen. Op die manier zal de Provincie zonder veel problemen uitvoering kunnen geven aan het concept ‘Windkracht 2020’ van de Vlaamse Regering. Er moet tegen 2020 1563 GWh – of 280 grote windturbines -  windenergie op Vlaamse bodem bij komen. Met Windkracht 2020 roept de Vlaamse regering de Provincies op om een actieve, coördinerende rol op te nemen in de ontwikkeling van windturbines op hun grondgebied met aandacht voor het wegwerken van knelpunten, afstemmen van projecten en vooral draagvlak.

 

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is hier te raadplegen. 

 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent