Verbijsterende bijen: help de Provincie Oost-Vlaanderen met het inzaaien van bijenvriendelijke percelen

De Provincie Oost-Vlaanderen roept land- en tuinbouwers op om bijen en andere nectarminnende insecten te helpen door bijenvriendelijke percelen in te zaaien.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw: "We stellen hiervoor een bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking aan de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers. Dit jaar is gekozen voor een iets ruigere bloemencombinatie, die ook akkervogels ten goede komt.”

 

Samenstelling bijenvriendelijke bloemenmengsels

Het bloemenmengsel bevat korenbloem, komkommerkruid, gele ganzenbloem, phacelia, zonnebloem van middelhoge variëteit, boekweit, kaasjeskruid, goudsbloem, dille, en gele mosterd.

Het bloeiend resultaat zal iets ruiger zijn, waardoor ook akkervogels ervan kunnen genieten. Het wordt helemaal interessant voor akkervogels, als het ingezaaide perceel tot het late najaar of zelfs de hele winter blijft staan.

 

Bijkomend voordeel

Het aangeboden bloemenmengsel kan aangegeven worden als invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit kan voor alle EAG-types, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt, zoals akkerranden, braakliggend land en de 1 m teeltvrije zone langs waterlopen (= bufferstroken).

 

Interesse?

Vraag dan gratis vóór 19 maart 2018 het bijenvriendelijk bloemenmengsel aan via het formulier op www.oost-vlaanderen.be/bijen.

 

Land- en tuinbouwers kunnen maximum voor de inzaai van 0,5 ha aanvragen.

De actie loopt zolang de voorraad strekt.
 

Bijen, we hebben ze broodnodig!

Net als boeren zijn bijen broodnodig voor ons dagelijks voedsel. Deze natuurlijke bestuivers zijn helpende handen in de land- en tuinbouw. Ruim één derde van onze gewassen worden bestoven door bijen en nectarminnende insecten. Landbouwers hebben er het grootste belang bij dat dit natuurlijk proces zijn rol kan blijven spelen.

Helaas gaan de populaties bijen en nectarminnende insecten al verschillende jaren sterk achteruit. De oorzaken zijn vaak heel divers: ziekten en parasieten, gewasbeschermingsmiddelen, inteelt, voedseltekort,…

 

Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele De Craene dienst Landbouw & Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele De Craene dienst Landbouw & Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent