VerBIJsterende BIJen

VerBIJsterende BIJen

Help de Provincie Oost-Vlaanderen met het inzaaien van bijenvriendelijke percelen

De Provincie Oost-Vlaanderen roept verenigingen, scholen, zorgcentra, … op om bijen en andere nectarminnende insecten te helpen door bijenvriendelijke percelen in te zaaien. 

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw: "We stellen hiervoor bijenvriendelijk bloemenmengsel ter beschikking. De verschillende bloemensoorten zorgen van mei tot september voor een extra aanbod van nectar en stuifmeel. De bloemsoorten zijn streekeigen en komen ook de biodiversiteit ten goede.”

Bijen en bloemen, ze hebben elkaar nodig voor hun voortbestaan!

Bijen en nectarminnende insecten (wilde bijen, zweefvliegen,…) voeden zich met stuifmeel en nectar. Ze zorgen ook voor de bevruchting van bloemen. Het zijn belangrijke helpers bij de bestuiving van heel wat land- en tuinbouwgewassen en wilde planten. Voor onze fruitteelt zijn ze ook van onschatbare waarde.

Zonder de natuurlijke bestuivers komt onze voedselvoorziening op vrij korte termijn in het gedrang.

De populatie aan bijen en nectarminnende insecten staat helaas al geruime tijd onder druk: ziektes, parasieten, gewasbeschermingsmiddelen, inteelt,… en een verminderd voedselaanbod zorgen dat de bijenbestanden achteruit gaan.

Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom. Niet alleen de bijen varen er wel bij. Van het voorjaar tot het late najaar kan iedereen genieten van de bloemen.

Percelen met gunstig bij-effect

Ook jij kan met je vereniging (landbouw, natuur), je school, je zorgcentrum een steentje bijdragen.

Interesse?

Vraag dan gratis het bijenvriendelijk bloemenmengsel aan via het formulier op www.oost-vlaanderen.be/bijen (rubriek ‘verenigingen, scholen, zorgcentra, …’)

Bij voorkeur voor 9 maart 2017 of zolang de voorraad strekt.

Er kan maximum voor de inzaai van 200 m² aangevraagd worden.

Tuintips voor de bestuivers

Gebruik geen chemische onkruidbestrijding, maar kies voor handmatig wieden. Of laat de biodiversiteit in je tuin spontaan zijn gang gaan en verwijder enkel hinderlijke begroeiing. Holle stengels, dood hout,… bieden bestuivers heel wat nest- en schuilgelegenheid.

 

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Baetens dienst Landbouw & Platteland , Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Baetens dienst Landbouw & Platteland , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent