Skip to Content

Veiliger op de fiets dankzij Fietsroutekaart Erpe-Mere

Inrijmoment op zaterdag 17 september 2022 om 14 uur

Op zaterdag 17 september 2022 vindt de officiële voorstelling met inrijmoment plaats van de digitale fietsroutekaart van Erpe-Mere.

De digitale fietsroutekaart toont de meest aangewezen fietsroutes naar attractiepolen in de gemeente. De input voor de routes komt van fietsers uit Erpe-Mere, mensen die er werken of school lopen. Stakeholders (lokale sleutelfiguren) bespraken en verfijnden de routes en knelpunten. Voor de gemeente vormt ze mee een basis om knelpunten op de routes weg te kunnen werken.

Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Erpe-Mere, UGent, de lokale politie en lokale stakeholders werkten deze fietsroutekaart samen uit.

Datum en locatie: zaterdag 17 september om 14 uur aan AC Steenberg - bibliotheek, Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere

Programma

  • 14 uur: Voorstelling fietsroutekaart en mobiliteit (Foyer bibliotheek):
    • Welkomstwoord door burgemeester Hugo De Waele
    • Korte toespraak door gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
    • Voorstelling fietsroutekaart door schepen Marleen Lambrecht, bevoegd voor Mobiliteit
    • Projectie en voorstelling van de digitale kaart
    • Onthulling kaart
    • Uitleg traject fietstocht door Fietsersbond
  • 14.30 - 15.30 uur: Fietstocht langs enkele routes in de gemeente
  • 15.30 uur: Receptie

De pers is welkom.

Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijk: Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Beleidsverantwoordelijk: Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent