Skip to Content

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Wortegem-Petegem

De gemeente Wortegem-Petegem is begaan met de verkeersveiligheid voor haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd door de gemeente, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen flink geïnvesteerd in trage wegen en verbetering van de infrastructuur voor fietsers, in het bijzonder de schoolgaande jeugd.

Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of naar andere plaatsen waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wortegem-Petegem dit jaar een schoolroutekaart.  Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen
  • biedt handige informatie aan over fietsuitrusting
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen
  • geeft tips over veilig fietsen
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer
  • geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen

De schoolroutekaart kan zowel op papier als digitaal geraadpleegd worden.

Samenwerking

Voor de opmaak van de schoolroutekaart konden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wortegem-Petegem rekenen op de scholen zelf, die gevaarlijke punten op weg naar school in kaart brachten. Samen met de politie, de gemeente en de Provincie werd vervolgens bekeken hoe deze gevaarlijke punten kunnen vermeden worden via alternatieve routes en trage wegen.  Het studiebureau Abeona Consult en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt participeerden eveneens in het digitale aspect van het project.

Schoolroutekaarten voor de hele provincie Oost-Vlaanderen

In 2008 startte de stad Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project, later volgden Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In de daarop volgende jaren werd in steeds meer gemeenten een schoolroutekaart uitgewerkt. De schoolroutekaart in Wortegem-Petegem is al de 34ste in de rij.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Bovendien worden scholen door de Provincie ondersteund via verschillende fiets- en verkeerseducatieve projecten, zoals de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal', de Dodehoekkoffer (die fietsers bewust maakt van de gevaren aan de hand van theorie en praktijk), de Zichtbaarheidskoffer (demonstratiekoffer met zichtbaarheidsmateriaal) en de Zebrakit (koffer met materiaal voor eerst opvang bij ongeval). De schoolroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciale fietsbeleid. Sinds 2014 kunnen rechtspersonen (verenigingen, scholen, gemeenten ...) een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende, educatieve projecten voor een duurzame mobiliteit bij de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vander Meeren burgemeester, gemeente Wortegem-Petegem
Silke Van der Schaeghe Jeugdconsulente, Gemeente Wortegem-Petegem
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Luc Vander Meeren burgemeester, gemeente Wortegem-Petegem
Silke Van der Schaeghe Jeugdconsulente, Gemeente Wortegem-Petegem
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent