Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Wachtebeke – inrijmoment

De gemeente Wachtebeke is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en Wachtebeke dit jaar een schoolroutekaart*. Veiligheid rond de schoolomgeving is cruciaal. Zowel de Provincie als de gemeente zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden**. Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

• geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, 

• duidt de veiligste wegen aan,

• markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,

• biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,

• maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,

• moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,

• geeft tips over veilig fietsen,

• toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,

• geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,

• geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

 

Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

Inrijmoment leerlingen

Ouders en leerlingen van verschillende scholen in Wachtebeke nemen op zaterdagvoormiddag 5 mei om 10 uur deel aan een de officiële voorstelling van de schoolroutekaart van de gemeente Wachtebeke en kick-off van de wedstrijd ‘De Groenste Wijk van Wachtebeke’. Een aantal scholieren zullen ook vragen over de kaart stellen aan de burgemeester, de schepen voor mobiliteit en de gedeputeerde voor mobiliteit.

Grondige voorbereiding dankzij samenwerking

Onder impuls van de Provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met de gemeente Wachtebeke werd de schoolroutekaart grondig voorbereid door de gemeentelijke scholen en de politie. Gewapend met smartphones trokken ze op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen. De scholen, de gemeente, de Provincie en de politie bekeken hoe deze gevaarlijke punten veilig te overbruggen zijn vb. via alternatieve routes en trage wegen. Ook Abeona en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt participeerden in het digitale aspect van het project. Het resultaat is een exclusieve informatieve overzichtskaart.

 

*In 2008 startte Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project. Vanaf het schooljaar 2009-2010 werd het project uitgewerkt voor de gemeenten Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In 2011 werkten ook Oosterzele en Oudenaarde een kaart uit. In 2012 kwamen Ninove, Aalter en Knesselare, het hele Waasland en Eeklo- Kaprijke- Sint-Laureins aan bod. In 2013 was het de beurt aan Merelbeke en Berlare. In 2014 participeert Zingem in het project van de schoolroutekaart. In 2015 kwam Lovendegem, Destelbergen, Nazareth, Lochristi en Gavere erbij. In 2016 volgde Geraardsbergen, in 2017: Maarkedal, Herzele, de update van het Waasland (3 kaarten,: Hamme, Zulte, Nevele en update Deinze. Volgen nog dit jaar (2018):Sint-Martens-Latem  Gent Noord, Evergem, Dendermonde,  update Oosterzele en dus de update van de kaart van Wachtebeke.

 

** Fietsvriendelijk provinciaal beleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voert al jaren een fietsvriendelijk beleid. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden, de Provincie legt zelf fietssnelwegen aan, scholen krijgen ondersteuning bij het opstarten van Fietspoolen. Er werden en worden ook tal van verkeerseducatieve projecten uitgewerkt, zoals de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal', de Dodehoekkoffer (fietsers bewust maken van de gevaren aan de hand van theorie en praktijk), de Zichtbaarheidskoffer (demonstratiekoffer met zichtbaarheidsmateriaal) en de Fietskoffer (koffer met educatief lesmateriaal over de fiets). De schoolroutekaart is een belangrijk sluitstuk van het provinciaal beleid. Sinds 2014 kunnen rechtspersonen (verenigingen, bedrijven, gemeenten ...) een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende, educatieve projecten voor een duurzame mobiliteit bij de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen (voor 1 april van elk jaar). Sinds 2018 is er ook een fonds voor projecten voor een duurzame mobiliteit van scholen. Oost-Vlaamse scholen kunnen doorlopend 60% subsidie voor mobiliteitsprojecten aanvragen.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Rudy Van Vlaender Schepen voor Mobiliteit , Gemeente Wachtebeke
Gemeente Wachtebeke
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Rudy Van Vlaender Schepen voor Mobiliteit , Gemeente Wachtebeke
Gemeente Wachtebeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent