Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Nevele

De gemeente Nevele is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en veilige fietsverbindingen. 

Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelen de Provincie Oost-Vlaanderen, IMOB/ Abeona, Mobiel 21 en de gemeente Nevele dit jaar een schoolroutekaart*. Veiligheid rond de schoolomgeving is cruciaal. Zowel de Provincie als de gemeente zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden**. Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

•           geeft een overzicht van de veilige fietsroutes,

•           duidt de veiligste wegen aan,

•           markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,

•           biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,

•           maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,

•           moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,

•           geeft tips over veilig fietsen,

•           toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,

•           geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,

•           geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

Papieren en digitale kaart!
Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. De digitale kaart bevat dezelfde info, maar kan gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

Grondige voorbereiding dankzij samenwerking
Onder impuls van de Provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met de gemeente Nevele wordt de schoolroutekaart grondig voorbereid door de scholen en de lokale politie. Gewapend met smartphones trekken ze op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen. De scholen, de gemeente, de Provincie en de politie bekijken hoe deze gevaarlijke punten veilig te overbruggen zijn vb. via alternatieve routes en trage wegen. Ook het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt en Abeona participeerden in het digitale aspect van het project. Het resultaat is een exclusieve informatieve overzichtskaart.

Nieuw dit schooljaar is dat leerlingen, ouders, leraars en andere burgers via een app of via de website niet alleen knelpunten kunnen doorgeven, maar ook hun routes en oplossingen voor deze knelpunten kunnen aangeven. De gemeente verbindt zich ertoe om een actieplan voor deze knelpunten op te maken, eventueel in overleg met andere wegbeheerders (Vlaamse gewest).

De lokale scholen zullen ook, in overleg met Mobiel 21, educatieve en sensibiliserende projecten uitwerken.

*De schoolroutekaart

In 2008 startte Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project. Vanaf het schooljaar 2009-2010 werd het project uitgewerkt voor de gemeenten Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In 2011 werkten ook Oosterzele en Oudenaarde een kaart uit. In 2012 kwamen Ninove, Aalter en Knesselare, het hele Waasland en Eeklo- Kaprijke- Sint-Laureins aan bod. In 2013 was het de beurt aan Merelbeke en Berlare. In 2014 participeerde Zingem in het project van de schoolroutekaar, in 2015 Lovendegem, Destelbergen, Nazareth, Lochrist, Gavere en Geraardsbergen. In het schooljaar 2016- 2017 loopt er een update van de schoolroutekaarten Waasland (9 gemeenten), Hamme, Herzele, Maarkedal, Zulte en nu dus Nevele.

** Fietsvriendelijk provinciaal beleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voert al jaren een fietsvriendelijk beleid. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden, de Provincie legt zelf fietssnelwegen aan, scholen krijgen ondersteuning bij het opstarten van Fietspoolen. Er werden en worden ook tal van verkeerseducatieve projecten uitgewerkt, zoals de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal', de Dodehoekkoffer (fietsers bewust maken van de gevaren aan de hand van theorie en praktijk), de Zichtbaarheidskoffer (demonstratiekoffer met zichtbaarheidsmateriaal) en de Fietskoffer (koffer met educatief lesmateriaal over de fiets). De schoolroutekaart is een belangrijk sluitstuk van het provinciaal beleid. Sinds 2014 kunnen rechtspersonen (verenigingen, scholen, gemeenten ...) een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende, educatieve projecten voor een duurzame mobiliteit bij de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen (voor 1 april van elk jaar).

** Fietsvriendelijk gemeentelijk beleid

In het goedgekeurd mobiliteitsplan van 26 januari 2016 werd heel veel belang gehecht aan een fietsvriendelijk gemeentelijk beleid. Daarom werd bewust gekozen om in het mobiliteitsplan een sterk uitgewerkt fietsbeleidsplan te integreren. Met het fietsbeleidsplan wil de gemeente Nevele zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich te verplaatsen met de fiets. Zo wil de gemeente ook sterk inzetten op fietsverplaatsingen met een kortere afstand meer bepaald van 1 tot 5 km. Een vergelijking met Nederland leert ons dat er in Vlaanderen net voor deze korte verplaatsingen nog het meest winst te behalen is.

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Freddy Bertin schepen van Mobiliteit , Gemeente Nevele
Ann Lambrecht schepen van Onderwijs, Gemeente Nevele
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Freddy Bertin schepen van Mobiliteit , Gemeente Nevele
Ann Lambrecht schepen van Onderwijs, Gemeente Nevele
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent