Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Evergem – inrijmoment

De gemeente Evergem is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in trage wegen, in verbetering van de infrastructuur voor fietsers en ontmoetingsplaatsen voor jongeren.

Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en Evergem dit jaar een schoolroutekaart*. Veiligheid rond de schoolomgeving is belangrijk, maar veiligheid op de routes van en naar de school is cruciaal. Zowel de Provincie als de gemeente zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden**. Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken

De schoolroutekaart:

•           geeft een overzicht van de veilige fietsroutes,

•           duidt de veiligste wegen aan,

•           markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,

•           biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,

•           maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,

•           moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,

•           geeft tips over veilig fietsen,

•           toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,

•           geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,

•           geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

 

Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

Inrijmoment leerlingen

Ongeveer 430 leerlingen van 16 verschillende scholen in Evergem nemen op donderdagmiddag 20 september deel aan het inrijmoment. Zij komen rond 13.30 uur, vanuit de verschillende scholen, met de fiets aan bij sportcentrum Hoge Wal. De hele namiddag staat in het teken van veilig (naar school) fietsen. Scholieren stellen vragen aan de gedeputeerde en de schepenen en de schoolroutekaart wordt onthuld.

Grondige voorbereiding dankzij samenwerking

Onder impuls van de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem werd de schoolroutekaart grondig voorbereid door de betrokken scholen en de politie. Gewapend met smartphones trokken ze op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen. De scholen, de gemeente, de Provincie en de politie bekeken hoe deze gevaarlijke punten veilig te overbruggen zijn vb. via alternatieve routes en trage wegen. Ook het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt participeerde in het digitale aspect van het project. Het resultaat is een exclusieve informatieve overzichtskaart.

 

*In 2008 startte Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project. Vanaf het schooljaar 2009-2010 werd het project uitgewerkt voor de gemeenten Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In 2011 werkten ook Evergem en Oudenaarde een kaart uit. In 2012 kwamen Ninove, Aalter en Knesselare, het hele Waasland en Eeklo- Kaprijke- Sint-Laureins aan bod. In 2013 was het de beurt aan Merelbeke en Berlare. In 2014 participeert Zingem in het project van de schoolroutekaart. In 2015 kwam Lovendegem, Destelbergen, Nazareth, Lochristi en Gavere erbij. In 2016 volgde Geraardsbergen, in 2017: Maarkedal, Herzele, de update van het Waasland (3 kaarten), Hamme, Zulte en Nevele. In 2018 was er: update Deinze, Sint-Martens-Latem, Dendermonde, update Wachtebeke, Gent Noord en dus nu Evergem.

 

**Fietsvriendelijk provinciaal beleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voert al jaren een fietsvriendelijk beleid. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden, de Provincie legt zelf fietssnelwegen aan, scholen krijgen ondersteuning bij het opstarten van Fietspoolen. Er werden en worden ook tal van verkeerseducatieve projecten uitgewerkt, zoals de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal', de Dodehoekkoffer (fietsers bewust maken van de gevaren aan de hand van theorie en praktijk), de Zichtbaarheidskoffer (demonstratiekoffer met zichtbaarheidsmateriaal) en de Zebrakit (koffer met materiaal voor eerst opvang bij ongeval). De schoolroutekaart is een belangrijk sluitstuk van het provinciaal beleid. Sinds 2014 kunnen rechtspersonen (verenigingen, scholen, gemeenten ...) een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende, educatieve projecten voor een duurzame mobiliteit bij de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen (voor 1 april van elk jaar).

Sinds 2018 is er ook een fonds voor projecten voor een duurzame mobiliteit van scholen. Oost-Vlaamse scholen kunnen doorlopend 60% subsidie voor mobiliteitsprojecten aanvragen.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Erik De Wispelaere schepen voor verkeer en mobiliteit, Gemeente Evergem
Kathleen Ewington verkeers- en mobiliteitsambtenaar, Gemeente Evergem
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit , Provincie Oost-Vlaanderen
Erik De Wispelaere schepen voor verkeer en mobiliteit, Gemeente Evergem
Kathleen Ewington verkeers- en mobiliteitsambtenaar, Gemeente Evergem
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent