Skip to Content

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Assenede

De gemeente Assenede is begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd door de gemeente, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, flink geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd.

Er is grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of naar andere plaatsen waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Assenede dit jaar een schoolroutekaart.

"Met deze schoolroutekaart willen we de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De schoolroutekaart

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen,
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
  • biedt handige informatie aan over fietsuitrusting,
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
  • geeft tips over veilig fietsen,
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,
  • geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

De schoolroutekaart kan zowel op papier als online geraadpleegd worden.

Filmpje op alle scholen op 23 maart 2021

In een korte film wordt de bedoeling en het gebruik van de schoolroutekaart toegelicht. Gastrollen zijn voor de schepen van Onderwijs, Chantal Bobelijn en gedeputeerde voor Mobiliteit, Riet Gillis.

Samenwerking

Voor de opmaak van de schoolroutekaart kregen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Assenede hulp van de scholen zelf, die gevaarlijke punten op weg naar school in kaart brachten. Samen met de politie, de gemeente en de Provincie werd vervolgens bekeken hoe deze gevaarlijke punten kunnen worden vermeden via alternatieve routes en trage wegen. Het studiebureau Abeona Consult en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt participeerden eveneens in het digitale aspect van het project.

Schoolroutekaarten voor de hele provincie Oost-Vlaanderen

In 2008 startte de stad Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project; later volgden Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In de daaropvolgende jaren werd in steeds meer gemeenten een schoolroutekaart uitgewerkt. De schoolroutekaart in Assenede is al de vijfendertigste in de rij (voor in totaal 43 gemeenten). Later dit voorjaar krijgen ook Laarne en Oudenaarde hun eigen schoolroutekaart.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt.

De schoolroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciale fietsbeleid.

Vanaf de tweede helft van 2021 wil de Provincie, samen met geïnteresseerde gemeenten, werken aan de opmaak van fietsroutekaarten.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Chantal Bobelijn schepen voor Onderwijs, Gemeente Assenede
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Marleen Gerres Technische dienst, Gemeente Assenede
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Chantal Bobelijn schepen voor Onderwijs, Gemeente Assenede
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Marleen Gerres Technische dienst, Gemeente Assenede
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent