Skip to Content

Veilig naar school op vernieuwde fietssnelweg F45 in Kluisbergen

Op dinsdag 31 augustus werd de vernieuwde fietssnelweg F45 (Gent – Kortrijk) in Kluisbergen officieel ingefietst. De Provincie Oost-Vlaanderen maakte het afgelopen jaar werk van de opwaardering van de fietssnelweg tussen Heibroek ter hoogte van de grens met Melden (Oudenaarde) en de Kapellestraat in Ruien. De verharding werd op verschillende plaatsen vernieuwd en er werden veilige kruispunten ingericht. Fietsers op de fietssnelweg hebben in Kluisbergen voortaan maximaal voorrang op het kruisende autoverkeer.

"De Provincie Oost-Vlaanderen geeft in Kluisbergen letterlijk en figuurlijk voorrang aan fietsers. Door fietsers voorrang te verlenen op de F45 én het wegdek te verbeteren, verhogen we niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort en het gebruiksgemak. En niet onbelangrijk bij het begin van het nieuwe schooljaar: met veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur geven we zeker ook scholieren een extra duwtje in de rug om vanaf morgen meteen duurzaam voor de fiets te kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietssnelweg F45 op het tracé van de vroegere spoorweg tussen Oudenaarde en Avelgem telt op het grondgebied van Kluisbergen negen kruispunten over een totale lengte van 5,6 kilometer. Op zeven van die negen kruispunten werd de inrichting aangepast. Met het oog op de veiligheid van de fietsers werd op vijf kruispunten, zoals in de Molenstraat en de Kapellestraat, het kruispunt ook verhoogd en heeft de fietser voortaan voorrang. Enkel aan de kruising met de N36 blijft de voorrang behouden voor het kruisende verkeer. Ook Pontstraat en Grote Herreweg worden binnenkort heringericht in het kader van rioleringswerken. Uiteindelijk hebben fietsers dan op acht van de negen kruispunten voorrang.

Voor kruisend autoverkeer wordt de nieuwe situatie telkens duidelijk aangekondigd met de nodige verkeersborden.

Fietscomfort

Enkele oudere stukken van de fietssnelweg hadden erg te leiden onder wortelopdruk, wat de veiligheid en het comfort van de fietsers niet ten goede kwam. Tussen de Hazestraat en Kapellestraat werd de verharding van de F45 volledig vernieuwd. Ook tussen de Molenstraat en Grote Herreweg werd een toplaag van betere kwaliteit aangelegd over een lengte van 85 m. De fietssnelweg heeft in Kluisbergen overal een breedte van vier meter, en over het hele traject werd eenvormige signalisatie aangebracht. Door de verschillende verbeteringswerkzaamheden voldoet de F45 in Kluisbergen nog beter aan de actuele kwaliteitseisen.

Bewegwijzering

Vanaf Oudenaarde tot aan de Scheldebrug plaatste de Provincie bewegwijzering. Fietssnelweg F45 was al bewegwijzerd vanaf Gent tot Oudenaarde. Fietsers kunnen vanaf nu ook gemakkelijk hun weg vinden van en naar Kluisbergen, en de vele bestemmingen in de buurt van Kluisbergen. Zo is de fietssnelweg niet alleen van belang voor wie dagelijks naar school of het werk fietst, maar ook voor toeristische fietstochten in de Vlaamse Ardennen.

Samenwerking

De opwaardering van de F45 in Kluisbergen kon er enkel komen door de goede samenwerking tussen de Provincie, de gemeente Kluisbergen en de Vlaamse Overheid. Via een samenwerkingsovereenkomst wordt het verdere beheer van de fietssnelweg door de Provincie nu overgedragen aan de gemeente Kluisbergen. De gemeente zal in de toekomst instaan voor het onderhoud van de F45.

De Provincie werkt de komende jaren met de verschillende lokale besturen en andere partners aan de verdere voltooiing van de fietssnelweg F45. In Oudenaarde werken de stad en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer mee aan de realisatie van een fietsbrug en een fietstunnel. Door de Waalse partners wordt gewerkt aan de verbinding tussen de Kattestraat in Kluisbergen, de fietsbrug over de Schelde in Avelgem richting Kortrijk, en de F421 richting Ronse. Zo wordt over alle grenzen heen aan een kwalitatief fietsnetwerk gewerkt en worden steeds meer mensen gestimuleerd om te fietsen.

De Provincie investeerde in totaal 344 351 EUR inclusief btw voor de werken in Kluisbergen, waarvan 50% gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent