Skip to Content

Veilig, comfortabel en snel met de fiets naar het werk in de Gentse haven

De werken aan de missing link ‘Spoorwegstraat/Langelede- N449’ (900 m) in Wachtebeke op de fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) zijn gestart. Verwacht wordt dat dit stuk fietssnelweg, aangelegd door de Provincie Oost-Vlaanderen, klaar is tegen de zomer 2020. Vanaf dan kunnen pendelaars op een comfortabele, directe en veiligere manier naar het werk in de Gentse haven fietsen via de fietssnelweg.

Fietssnelweg F41

De fietssnelweg F41 verbindt de Gentse haven en de haven van Antwerpen met elkaar. Daartussen ligt een dicht netwerk van grote dorpen (Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren) dat via de fietssnelweg ontsloten wordt naar deze economische knooppunten. De fietssnelweg F41 zal in de toekomst aansluiten op de nog te realiseren fietssnelweg langs de R4 Oost (F40) in Gent.

Missing link

Het nieuwe deel fietssnelweg dat aangelegd wordt op de oude spoorwegbedding doorheen het Kloosterbos is een belangrijke schakel. Over een afstand van 900 m wordt tussen Wachtebeke dorp (Spoorwegstraat-Langelede) en de N449 (Walderdonk) een 3 meter brede fietsweg aangelegd.

Parallel aan de fietsweg blijft het huidige wandelpad de aanlooproute voor inwoners van Wachtebeke naar het Kloosterbos, kaderend in het toegankelijkheidsplan. Het is een bewuste keuze om beide gebruikers te scheiden om conflicten te vermijden tussen het functioneel (snel)fietsverkeer en wandelaars. Ter hoogte van de kruispunten met de lokale wegen ‘Langelede/Spoorwegstraat’ en ‘Lelielaan’ zullen de fietsers voorrang hebben.

Het ontwerp is aangepast aan de natuurlijke omgeving. De breedte van de fietssnelweg is beperkt tot 3 m in plaats van de gebruikelijke 4 m en het materiaal dat zal gebruikt worden is cementbeton. Ook de verlichting is aangepast aan de ruimtelijke context. De keuze gaat uit naar amberkleurig licht met een lage lichtintensiteit waarbij ’s nachts (tussen 23 en 5 uur) de led-lichten langs de fietsweg worden gedoofd.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit:

“De Provincie Oost-Vlaanderen is het fietsbestuur bij uitstek. De versnelde uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is prioritair. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van dit fietsnetwerk en verbinden havengebieden en steden met elkaar. De Provincie heeft de ambitie om samen met partners op haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. De realisatie van deze missing link op de F41 zorgt ervoor dat het hier aantrekkelijker wordt om over afstanden van 15, 20 km of zelfs meer de verplaatsing te doen met de (elektrische) fiets of speed pedelec. Dankzij fietssnelwegen wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen.”

Samenwerking en financiering

Om deze missing link te realiseren is een goede samenwerking onontbeerlijk. De fietssnelweg komt tot stand dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen in overleg met de gemeente Wachtebeke, het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Agentschap Natuur en Bos. De aannemer van de werken is SOGA NV uit Verrebroek.

De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 302 000 EUR (incl. btw) en wordt bekostigd met investeringssubsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie Oost-Vlaanderen omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De voorbereiding en de realisatie gebeuren in nauw overleg met de gemeente Wachtebeke waarmee de Provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afsloot. De gemeente staat onder meer in voor het ter beschikking stellen van de gronden en organiseerde het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning.

Hinder en toekomstplannen F41

De mogelijke hinder is beperkt voor de omwonenden. Tijdens de heraanleg van de kruispunten in Spoorwegstraat/Langelede en Lelielaan zal er gedurende een 2-tal weken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De werken zullen geen hinder veroorzaken voor wandelaars die willen genieten van het Kloosterbos.

In een latere fase (programmatie 2021) zal vrijliggende fietsinfrastructuur aangelegd worden langs de N449 (Walderdonk) tot aan de fietstunnel ter hoogte van OCAS door Riopact/Aquafin samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Wachtebeke.

In de dorpskern van Moerbeke is een ontwerp in voorbereiding door de Provincie om de missing link tussen Terwestvaart en de Opperstraat in de fietssnelweg F41 op te lossen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent