Van stort naar golfterrein in Vlierzele

Infomarkt op woensdag 7 juni

De Provincie Oost-Vlaanderen plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in Vlierzele. De Provincie maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op om het stort te bestemmen naar een golfterrein. Na de eerste infomarkt van 2015 is het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) afgewerkt en goedgekeurd, en is de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart.

Openbaar onderzoek

Op 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast. Daaraan is een openbaar onderzoek van 60 dagen gekoppeld dat loopt van 6 juni tot en met 4 augustus 2017. Tijdens die periode kunnen alle betrokkenen hun opmerkingen indienen. Dit kan door bezwaren en opmerkingen per aangetekend schrijven in te dienen. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt daarbij als bewijs. Indienen kan bij:

  • De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem: Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Infomarkt

Om de inwoners en alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, organiseerden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Lievens-Houtem een infomarkt op 7 juni.

‘Bezoekers konden de resultaten van het milieueffectenrapport en het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) inkijken. Ze kregen ook informatie over hoe ze kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek’, aldus gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Ruimtelijke Planning. ‘Enkele deskundigen gaven antwoord op alle vragen’.

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Lieven Latoir burgemeester Sint-Lievens-Houtem
Sylvie Dewart planolooog Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Lieven Latoir burgemeester Sint-Lievens-Houtem
Sylvie Dewart planolooog Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent