Van stort naar golfterrein in Vlierzele

Infomarkt op woensdag 7 juni

Woensdag 7 juni 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in Vlierzele. De Provincie maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op om het stort te bestemmen naar een golfterrein. Na de eerste infomarkt van 2015 is het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) afgewerkt en goedgekeurd, en is de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgestart.

Openbaar onderzoek

Op 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast. Daaraan is een openbaar onderzoek van 60 dagen gekoppeld dat loopt van 6 juni tot en met 4 augustus 2017. Tijdens die periode kunnen alle betrokkenen hun opmerkingen indienen. Dit kan door bezwaren en opmerkingen per aangetekend schrijven in te dienen. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt daarbij als bewijs. Indienen kan bij:

  • De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem: Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Infomarkt

Om de inwoners en alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, organiseerden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Lievens-Houtem een infomarkt op 7 juni.

‘Bezoekers konden de resultaten van het milieueffectenrapport en het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) inkijken. Ze kregen ook informatie over hoe ze kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek’, aldus gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Ruimtelijke Planning. ‘Enkele deskundigen gaven antwoord op alle vragen’.

Geert Versnick gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Lieven Latoir burgemeester Sint-Lievens-Houtem
Sylvie Dewart planolooog Provincie Oost-Vlaanderen