Skip to Content

Utopia in Aalst en de Standaertsite in Ledeberg winnaars van de provinciale Architectuurprijs 2019

De provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 wordt toegekend aan twee ex-aequo laureaten:

  • Utopia: bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten in Aalst, een ontwerp van KAAN Architecten uit Rotterdam
  • De Standaertsite in Ledeberg, Gent: een buurt- en ontmoetingscentrum van de hand van een collectief van 3 jonge bureau’s: murmuur en Carton 123 en AE architecten.

Beide laureaten ontvangen elk 3 750 EUR.

De vakjury, bestaande uit Marc Dubois, Dimitri Minten, Marie-José van Hee, Hera Van Sande en Koen Van Synghel koos deze twee projecten uit 23 inzendingen.

Utopia incorporeert een opvallend 19de-eeuws gebouw, creëert verbinding met de stad en haar bewoners, is een nieuwe landmark en heeft veel aandacht voor duurzaamheid.

De Standaertsite herwaardeert industrieel erfgoed en zorgde voor een grote open ruimte waarbij verschillende elementen met de grens binnen/buiten flirten, op maat van de gemeenschap.

Op beide historische plekken wordt voortaan ontmoeting gestimuleerd door hedendaagse architecturale ingrepen.

Het thema van deze tweejaarlijkse prijs, nu al de dertiende editie, was ‘herbestemming en herinrichting van historisch erfgoed’.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “We vinden het belangrijk dat plaatsen met erfgoedwaarde door hun architecturale kwaliteit een voorbeeldfunctie vervullen. Utopia en de Standaertsite doen dit elk uitstekend, op hun eigen manier. We hopen dat dergelijke projecten veel navolging zullen kennen.”

De prijs wordt op woensdagavond 23 oktober 2019 in Utopia uitgereikt. Inschrijven voor deze plechtigheid kan via [email protected].

Meer info over de twee winnende projecten vind je terug in de bijlage. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent