Skip to Content

Unieke archeologische opgravingen van start in Velzeke

Publiek kan live volgen

De archeologen van de provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke startten met opgravingen op percelen langs de Provinciebaan en in het Archeopark naast het centrum. Ze verwachten heel wat Gallo-Romeinse restanten te vinden die een nieuwe kijk geven op de structuur van de Gallo-Romeinse nederzetting.

Het is uniek in Vlaanderen dat bezoekers het volledige traject van opgravingen tot tentoonstelling kunnen volgen. 

"De opgravingen zijn een belangrijke extra troef voor de provinciale erfgoedsite: de bezoekers kunnen de archeologen live aan het werk zien en daarna volgen wat er verder met de vondsten gebeurt in de werkruimtes, het conserveringsatelier en Archeodepot van het Archeocentrum. Het volledige traject van opgraving tot depot en tentoonstelling met eigen ogen kunnen zien, dat is uniek in Vlaanderen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Verdere uitbouw van het Archeopark nieuwe troef

Het nieuwe archeologisch onderzoek kadert in de verdere uitbouw van het Archeopark van het Archeocentrum Velzeke. Naast nieuwe parkeergelegenheid voor bussen zal er ook een deel van een Romeinse weg worden heraangelegd. In een volgende fase wordt ook gedacht aan de bouw van enkele Romeinse constructies. Een bijzondere nieuwe troef voor de vele bezoekers van het Archeocentrum, veelal leerlingen uit het onderwijs.

Bij de start van de opgravingen werd ook een eerste infotafel onthuld. Daarop wordt duiding gegeven bij de vrijgelegde fundering van een Romeins gebouw. Onderzoek van de archeologen bracht aan het licht dat in dit gebouw in de tweede eeuw na Christus een handelaar in aardewerk actief was. Dergelijke vondsten en duiding zullen er dus over de komende jaren nog meer bijkomen.

Volg het op de Facebookpagina van het Archeocentrum Velzeke of kom het zelf bekijken. Voor individuele bezoekers zijn de opgravingen zelf gratis vrij toegankelijk. Voor een klas of een groep kan je een bezoek boeken op archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be of tel. 09 360 67 16.

Bezoek de opgravingen tijdens de Archeologiedagen dit weekend

De start van het onderzoek deze week valt samen met de organisatie van de Archeologiedagen komend weekend, op 8, 9 en 10 oktober. Het brede publiek zal dan ook het opgravingsterrein kunnen bezoeken, aangevuld met tal van activiteiten in en rond het Archeocentrum. Bezoekers kunnen kennismaken met het werk van archeologen: het terreinwerk en de verwerking en registratie van de vondsten. Op zondagvoormiddag staat er een lezing gepland en op zondagnamiddag staan de kinderen centraal met workshops boogschieten en speerwerpen. Reserveren is aan te raden en kan via 09 360 67 16 of  archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Kurt Braeckman conservator Archeocentrum Velzeke
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Kurt Braeckman conservator Archeocentrum Velzeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent