Skip to Content

Uitstekende zomer voor Oost-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen

De Oost-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen blikken terug op een goede zomer. Het warme zomerweer lokte bezoekers massaal naar de recreatiedomeinen met zwemwater. Ook in de campings van De Gavers en Puyenbroeck piekten de reservaties.

Provinciaal domein Puyenbroeck

In juli en augustus lagen de bezoekerscijfers met 116 077 bezoekers in dezelfde lijn als in 2021. Gedurende de voorbije hittegolven zochten de bezoekers vooral de verkoelende bossen, het landschapspark en het zwembad op. Het zwembad blikt terug op een mooi seizoen met 42 000 zwemmers.

De organisatie van evenementen zit terug in de lift en dat zien we ook aan de cijfers. Popeiland, Nerdland en Historia Mundi zorgden in de maand juni met 61 383 bezoekers voor een verdubbeling van de bezoekerscijfers ten opzichte van juni 2021. Ook de Qontinent trok in augustus ruim 30 000 feestvierders aan.

De verblijfsrecreatie blijft pieken. Het sportverblijf van Puyenbroeck was afgelopen zomer volledig volzet voor sportstages. Op de camping telt het domein met 11 750 overnachtingen in juli en augustus, bijna 1000 overnachtingen meer ten opzichte van 2021. Het aantal seizoenabonnementen steeg eveneens.

Na de enorme instroom aan starters en abonnees in Golf Puyenbroeck zijn de cijfers daar opnieuw wat gedaald naar het niveau van voor de coronacrisis. De extreem warme periodes hielden het publiek overdag weg van de golfbaan.

Het seizoen startte in het zwembad van Puyenbroeck in mineur met een aantal incidenten rond inklimmers, valse tickets en vechtpartijen. Het provinciebestuur nam toen een aantal maatregelen waarna de rust terugkeerde. 

"Door de inzet van eigen en extern veiligheidspersoneel, capaciteitsbeperkingen, verplichte reservatie en gerichte communicatie konden grote incidenten verder vermeden worden. Ook de goede samenwerking met de lokale politie en burgemeesters wierp z’n vruchten af."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Provinciaal domein De Ster

De Ster blikt tevreden terug met 116 252 verkochte dagtickets vanaf de start van het seizoen in april tot eind augustus. In 2021 werden in dezelfde periode 105 962 tickets verkocht. Voor juli en augustus alleen is er een stijging van ongeveer 30% van de verkoop van dagtickets ten opzichte van 2021.

Het aantal verkochte abonnementen daarentegen daalde met 30%. De daling is vooral merkbaar bij de houders van individuele abonnementen. Ze is onder andere te verklaren door de uitbreiding van de dagen waarop men het domein gratis kan betreden.

Er werden dubbel zoveel groepsabonnementen verkocht als in 2021. Veel scoutsgroepen, jeugdorganisaties en andere groepen zakken af naar het domein.

Provinciaal domein De Gavers

In De Gavers is er een stijging van meer dan 20% bij de dagrecreanten. Het strand telde zelfs een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2021. Ook werden er 30% meer boten verhuurd dan vorig jaar. De warme zomer zit hier voor een groot stuk tussen.

Provinciaal domein Nieuwdonk

In Nieuwdonk telde men 36 198 zwemmers, een verdubbeling sinds de start van het zwemseizoen begin mei in vergelijking met 2021 (17 843 zwemmers). Ook hier speelt het uiterst warme weer een belangrijke rol.

Provinciaal domein Het Leen

Het Leen kende de afgelopen jaren een forse stijging van het aantal bezoekers. Dit jaar normaliseert dat zich tot het bezoekersaantal van voor corona, ongeveer 25 000 bezoekers in juli en augustus. De bezetting van de verblijven is iets minder.   

Deze zomer bezochten ongeveer 6 500 mensen het bosinfocentrum, wat dan weer een forse toename is in vergelijking met de zomer van ‘21.  

Provinciaal domein De Brielmeersen

Door de extreme warme zomer tekent De Brielmeersen, waar geen zwemwater aanwezig is, een daling op van het aantal bezoekers. In 2021 werden tijdens de maanden juli en augustus op 28 dagen een kleine 20 000 bezoekers geschat. Voor 2022 waren dat er 17 500 op 38 getelde zomerdagen.

Provinciaal domein De Boerekreek

De Boerekreek organiseert in de maanden juli en augustus zomerkampen voor kinderen. Ook dit jaar waren zo goed als alle plekken ingevuld met 251 kinderen op 19 zomerkampen.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directie Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directie Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent