Uiterst zeldzame paddenstoel aangetroffen in provinciaal domein Het Leen

Op 20 augustus 2023 trof amateurmycoloog Chris Bruggeman, lid van de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, een uiterst zeldzame paddenstoel aan op een populierenstronk in het Het Leen. Het gaat om de ruige taaiplaat (Lentinus strigosus).

Dit is slechts de tweede vondst van deze soort in Vlaanderen en de eerste keer in Oost-Vlaanderen. Het vorige exemplaar werd in het Mollendaalbos in Oud-Heverlee gevonden in 1981.

"Als extra kaars op de verjaardagstaart voor Het Leen kunnen we een nieuw organisme toevoegen aan de indrukwekkende lijst van levende wezens die het domein herbergt. Het gaat om een paddenstoel waarvan er voordien nog maar één exemplaar in Vlaanderen werd gevonden. Voor Oost-Vlaanderen is deze ontdekking al helemaal een unicum.’"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor de Recreatiedomeinen

Ruige taaiplaat

De ruige taaiplaat is een saprofyt, een zwam die leeft op dood hout. De hoed van deze paddenstoel kan tot acht cm groot worden. De ruige taaiplaat is veelal kort gesteeld, met een steel van maximaal drie cm, maar meestal minder dan één cm. De paddenstoelen groeien meestal met enkele exemplaren bijeen.

De hoed is zeer opvallend ruig behaard. De plaatjes aan de onderzijde zijn zeer taai en helemaal niet zo breekbaar zoals we kennen bij de meeste paddenstoelen. Vandaar de vrij logische naamkeuze ‘ruige taaiplaat’. De soort is niet giftig, maar door zijn taaie karakter ook niet eetbaar.

In jonge, verse toestand vertonen de plaatjes en de hoed een licht paarse schijn. Door de huidige zeer warme temperaturen verkleurt de paddenstoel en krijgt hij okerkleurige tinten. Door zijn taaie consistentie zal deze paddenstoel ook iets langer te zien zijn dan normale paddenstoelen.

Inventarisatie fauna en flora Het Leen

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Het Leen als provinciaal domein inventariseert Chris Bruggeman, samen met verschillende werkgroepen van Natuurpunt Meetjesland, de fauna en flora van Het Leen. Hoeveel soorten er precies geteld zijn, houdt Bruggeman graag nog als een verrassing. Het aantal waargenomen soorten is sinds de vorige inventaris van 2010 flink toegenomen.

"De teller staat ondertussen al meer dan een derde hoger dan de 3 000 soorten die in 2010 werden waargenomen."

Chris Bruggeman, Natuurpunt

50 jaar Het Leen

Op zondag 8 oktober viert Het Leen zijn 50ste verjaardag met een Dag van het Bos. Naast een uitgebreide kennismaking met het bos in al zijn facetten wordt die dag ook de nieuwe inventaris aan het grote publiek aangeboden. Alle informatie hierover zal te vinden zijn op de website van Het Leen.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frank Schautteet Provinciaal domein Het Leen
Chris Bruggeman Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, Natuurpunt
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frank Schautteet Provinciaal domein Het Leen
Chris Bruggeman Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, Natuurpunt
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent