Tweede groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen van start

Tweede groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen van start

Inschrijven tot en met 9 mei 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft het startschot van een tweede groepsaankoop zonnepanelen. Na een succesvolle eerste editie, besloot de Provincie opnieuw haar inwoners de voordelen van een gezamenlijke aankoop te bieden.

Met de groepsaankoop van vorig jaar werden meer dan 2200 zonnepanelensystemen geplaatst en goedgekeurd. Hierdoor is er voor het energieverbruik veel minder CO2 uitstoot. De keuze voor een tweede groepsaankoop past binnen de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Provincie om samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 

De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. We doen dit onder andere door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Met deze actie willen we zonne-energie toegankelijker maken voor onze inwoners.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie

Ruim 200 deelnemers van de vorige groepsaankoop besloten al om de nieuwe actie kracht bij te zetten door ‘immoborden’ aan hun huis te plaatsen. Hierop is te zien dat zij zonnepanelen hebben aangekocht via de groepsaankoop. Ze zijn enthousiast over hun aankoop en willen dit graag delen met hun buren.

Tot en met 9 mei 2017 kunnen geïnteresseerde inwoners zich inschrijven via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. Vervolgens brengen vooraf gekwalificeerde leveranciers een bod uit tijdens een veiling, die de prijs en aanbieder bepaalt. Vanaf 29 mei ontvangen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel met informatie over de producten en de winnende leverancier. Als een deelnemer het aanbod accepteert, installeert de leverancier het systeem. Deelnemers wekken dan direct hun eigen groene stroom op.

Net zoals voor eerdere groepsaankopen vindt de Provincie in de Oost-Vlaamse steden en gemeenten sterke partners. Zeker voor de steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, is een dergelijke groepsaankoop een belangrijk instrument om hun CO2-reductie te realiseren.

Zonnepanelen zijn echter niet alleen een duurzame keuze, ze zijn ook een erg interessante investering

Gedeputeerde Peter Hertog

 

Contacteer ons
Gratis nummer groepsaankoop zonnepanelen (werkdagen van 9 tot 17 uur) , Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Gratis nummer groepsaankoop zonnepanelen (werkdagen van 9 tot 17 uur) , Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent