Tweede editie Pitchen voor de Zorg levert twee winnaars en tal van boeiende inzichten op

Op donderdag 25 april organiseerden Provincie Oost-Vlaanderen, Health Hub Aalst, ​ Zorglab Aalst en de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV) de tweede editie van 'Pitchen voor de Zorg' in Utopia Aalst. Remko De Duytsche (vzw SIMPLR), en het duo Dries De Smet en Bert Vermeir werden door een professionele jury bekroond als winnaars.

Een achtkoppige jury beoordeelde de pitches op relevantie, innovatie en haalbaarheid, en bekroonde één pitch (zorgonderzoeker/-ondernemer) en één reverse pitch (zorgverlener). De winnaars ontvangen een lunchdate met iemand die over de expertise beschikt die zij nodig hebben. 

De jury selecteerde de 'BeSimplr01 Caretool' van Remko De Duytsche (vzw SIMPLR). Met deze multitool hebben verpleegkundigen altijd alles bij de hand. De jury prees de pitch omdat de tool een mooie innovatie is die het werk van de verpleegkundigen sterk kan vereenvoudigen.

Bij de reverse pitches koos de jury voor ‘De juiste persoon op de juiste plek’ van Dries De Smet en Bert Vermeir omwille van de haalbaarheid van het idee en de grote impact die een dergelijke innovatie zou kunnen hebben.

"Als de vraag van de patiënt van bij het eerste belsignaal duidelijk(er) is voor de verpleegkundigen, weten ze ook meteen wie ze moeten sturen en met welk materiaal. Dat zal hen heel wat tijd uitsparen en de efficiëntie vergroten, alsook de patiënttevredenheid."

​zorgverleners Dries De Smet en Bert Vermeir, winnaars reverse pitch
"We zijn bijzonder trots op alle innovatieve ideeën die niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten leven. Helaas konden er vanavond maar twee winnen."

​gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor EROV

Ongewijzigd concept

Een online vertaaltool die medische verslagen vertaalt, een mobiele fitness truck voor woonzorgcentra, een slim en draadloos belsysteem voor ziekenhuiskamers, een melkherberg voor kraamklinieken, … Het is slechts een greep uit de twaalf pitches die voorgesteld werden tijdens deze tweede editie van Pitchen voor de Zorg.

Het concept van het evenement bleef ongewijzigd. Net zoals vorig jaar werden zorgonderzoekers, zorgondernemers en zorgverleners samengebracht om innovaties voor te stellen en uitdagingen uit te wisselen. Dit gebeurde in de vorm van twaalf pitches van telkens drie minuten. Er was opnieuw uitgebreid ruimte voor dialoog tussen de pitchers, de jury en het publiek. De avond werd afgesloten met een netwerkreceptie.

"Door iedereen samen te brengen, willen we mee bruggen bouwen tussen alle verschillende partijen en zo het zorgecosysteem in Oost-Vlaanderen versterken."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Het evenement is een succesvolle samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen, Health Hub Aalst, ZorgLab Aalst en EROV.

"De vier partners vinden elkaar in hun ambitie om de uitdagingen in de zorgsector aan te pakken door zorginnovatie en zorgondernemerschap te stimuleren. Daarom laten we de pitchers na deze avond ook niet meteen los."

Katrien Beulens, schepen Aalst bevoegd voor Economie

In mei is er een terugkomdag waarop de pitchers uitgebreid in gesprek kunnen gaan met de juryleden. Daarnaast krijgen ze nog allerlei tips en tricks om verder met hun idee aan de slag te gaan. 

Leentje Grillaert gedeputeerde voor EROV
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Céline Van Den Abeele dienst Ondernemen & Innovatie

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent