Skip to Content

Traject fietssnelweg F421 Ronse - Rozenaken officieel ingefietst

Vandaag, woensdag 1 februari 2022, is een nieuw stuk van de fietssnelweg F421 in Ronse officieel ingefietst door de verschillende partners. De F421 loopt van Geraardsbergen naar het West-Vlaamse Avelgem en gaat voor een groot stuk ook over Waals grondgebied. Met de opening van een traject van maar liefst 2 200 meter, vanaf de Engelsenlaan tot de taalgrens in Rozenaken (Mont-de-l’Enclus), komt de volledige voltooiing van de F421 op het grondgebied van Ronse opnieuw een stapje dichterbij.

Het deeltraject tussen de Engelsenlaan en de grens met Rozenaken volgt het tracé van de oude spoorweg en heeft een breedte van vier meter. Op de kruispunten met de Klijpestraat en de Paillartcamp werden verkeersplateaus aangelegd zodat fietsers op de fietssnelweg veilig en comfortabel kunnen doorfietsen. Ter hoogte van Paillartcamp werd een rustzone met picknickbanken en een fietsenstalling ingericht. De fietssnelweg werd mooi ingewerkt in het landschap door de aanplanting van struiken, hagen en bomen langsheen het traject.

F421: fietssnelweg én EuroVelo5-fietsroute

De F421 doorkruist Ronse van Oost naar West en is een veilige verbinding naar de gemeenten Avelgem, Kluisbergen en Geraardsbergen. Vanuit het bedrijventerrein Pont West kan men vlot en veilig richting Avelgem fietsen. Dit jaar zal ook het bedrijventerrein Klein Frankrijk een goede verbinding met het fietsnetwerk krijgen.

In het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen vormt de F421 een vlakke verbinding waardoor ook langere, dagelijkse fietsverplaatsingen voor meer fietsers mogelijk worden.

"Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om mensen te stimuleren vaker de fiets te nemen, zowel voor dagelijkse verplaatsingen als voor ontspannende tochten. De F421 is er bij uitstek voor álle fietsers – ook op weg naar school, werk of winkel kan je volop genieten van de mooie Vlaamse Ardennen!"

gedeputeerde  Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Op Waals grondgebied maakt de F421 deel uit van het RAVel-netwerk (Autonoom Netwerk van Trage Wegen in Wallonië), een netwerk van groene wegen voor fietsers en wandelaars aangelegd op jaagpaden en oude spoorlijnen. In Elzele is de RAVelroute al gerealiseerd. De Provincie Henegouwen en het Waalse gewest leggen de verbinding aan richting fietssnelweg F45 (Kortrijk - De Pinte), Avelgem en Kluisbergen.

Fietssnelweg F421 maakt bovendien deel uit van de bijna 4 000 km lange EuroVelo5-fietsroute, die Londen met de Zuid-Italiaanse stad Brindisi verbindt. De werken aan de F421 worden daarom mee mogelijk gemaakt door financiering via het Interreg-project ‘Eurocyclo’. Dat project wil fietstoerisme in de ruime grensstreek Vlaanderen – Wallonië – Noord-Frankrijk promoten.

Voor de werken die vandaag afgerond werden, investeerde de Provincie Oost-Vlaanderen ruim 770 000 EUR. 193 000 EUR wordt gesubsidieerd door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid en 362 500 EUR door het Europese Interreg-project.

Verdere plannen voor de F421

De komende maanden en jaren werkt de Provincie Oost-Vlaanderen verder aan de andere projecten op deze route. Dit voorjaar starten de werken ter hoogte van het station van Ronse. Verderop worden vanaf de zomer twee bruggen en een fietsweg aangelegd naast de spoorweg richting Barreelstraat. Daarnaast wordt ook het stedelijk wandelpad nog volledig vernieuwd. Ten slotte zal de verbinding met Elzele via de vroegere spoorwegtunnel onder Rue Beaufaux hersteld worden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent