Toeristisch seizoen start op Scheepswerven Baasrode

Vanaf dit weekend kan je naast zaterdag- en zondagnamiddagen, ook weer op weekdagen terecht op Scheepswerven Baasrode. Het toeristisch seizoen start en de kalender is opnieuw goed gevuld, met Erfgoeddag op 23 april, Archeologiedagen op 28 mei, Schatten van Vlieg tijdens de zomer en Open Monumentendag op 10 september.

Ook de 2 vzw’s die actief zijn op de provinciale erfgoedsite, vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en vzw School voor Scheepsmodelbouw, nemen talrijke initiatieven om de verschillende aspecten van de scheepsbouw van de binnenvaart verder te laten leven.

“De zomerse drukte op de evenementen en de vele groepsbezoeken bewijzen dat we op het goede spoor zitten met de ontwikkeling van deze provinciale erfgoedsite. We zetten deze dynamiek onverwijld verder en blijven investeren in deze prachtige plek, een echte erfgoedparel in het Unesco Geopark Schelde Delta i.o. en het landschap van varend erfgoed.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Individuele bezoekers kunnen langs de authentieke droogdokken wandelen met hierin historische schepen die op deze scheepswerven van stapel liepen. In de sfeervolle houten loods duidt een informatieve tentoonstelling de eeuwenoude scheepsbouw langs de Schelde en de plek van Baasrode hierin. Gezinnen met kinderen krijgen een opdrachtenblaadje mee om de site en de geschiedenis te ontdekken aan de hand van leuke opdrachten.

Nieuw in het toeristisch seizoen 2023 is ‘Vlassenbroek, 70 jaar later’, een tijdelijke tentoonstelling over de overstroming van 1953, die vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, de Vlaamse Waterweg NV en Natuurpunt vzw samenstelden en die op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode te gast is. 

Achter de schermen wordt er ook naarstig gewerkt. Niet alleen het bedrijfsarchief van de voormalige scheepswerven werd terug naar de site verhuisd en wordt nu geschoond en geïnventariseerd, ook de ontsluiting van de historische werkhuizen staat op de planning zodat ook een individuele bezoeker deze sfeervolle tijdscapsule kan zien en beleven.

Meer info en je bezoek plannen kan via www.scheepswervenbaasrode.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent