Toelichting onderzoek naar mogelijke oplossingen Dendervallei tijdens infomarkten

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water willen De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen oplossingen bieden om wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei tegen te gaan. Na een inspraakronde in het najaar van 2022 onderzocht een team van experten zes mogelijke alternatieven of combinaties van maatregelen voor de Dendervallei. De resultaten van hun onderzoek stellen ze binnenkort voor tijdens vier infomarkten en een online infosessie.

Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering maken de Dendervallei gevoelig voor wateroverlast. De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen bundelen de krachten en werken samen met verschillende betrokkenen in de Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Samen zoeken ze naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en koppelen die aan extra troeven voor de vallei op het vlak van natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

Van vijf naar zes mogelijke alternatieven voor de Dendervallei

In het najaar van 2022 stelde een team van experten samen met de Vlaamse overheid en de Provincie vijf alternatieven voor. Dat gebeurde tijdens een aantal infomarkten en twee online infosessies. Het brede publiek kreeg er ook een inkijk in het verdere onderzoek naar die alternatieven. Zowel de betrokken steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties als het brede publiek konden hun feedback geven op de voorgestelde alternatieven en onderzoeken.

Op basis van die feedback werd één van de voorgestelde alternatieven geschrapt en werden twee alternatieven toegevoegd. Zo kwamen we tot zes alternatieven. Drie met een focus op ruimte geven aan de Dender zodat die bij hevige regenval kan overstromen in combinatie met de bescherming van bebouwing. Drie met een focus op de aanleg van wachtbekkens voor de bescherming van stedelijke kernen in combinatie met het overstroombaar maken van de Dender in de buitengebieden.

Onafhankelijke experten onderzochten de voorbije maanden de impact van de alternatieven op de omgeving, de landbouw en het watersysteem. De resultaten werden samengebracht in een Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER). Daarnaast werd een kostenbatenanalyse uitgevoerd en werd nagegaan welke overheid verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen. Via ontwerpend onderzoek werd onderzocht hoe de maatregelen ruimtelijk kunnen worden ingepast, zowel in de bebouwde omgeving als in open ruimte. De onderzoeken laten toe om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken.

Toelichting tijdens informatieronde

Tijdens infomarkten en een online infosessie geven we inwoners uit de Dendervallei en geïnteresseerden meer uitleg bij de resultaten en conclusies van de onderzoeken. Samen met de betrokken overheden lichten we ook toe hoe de resultaten worden meegenomen naar de volgende stap in het proces: de uitwerking van een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2024 voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Infomarkten / online infosessie

De infomarkten vinden telkens van 17 tot 20 uur plaats op:

 • Maandag 13 november 2023 – Aalst
  De Foyer in cc De Werf (Molenstraat 51, 9300 Aalst)
 • Dinsdag 21 november 2023 – Ninove
  Jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1, 9400 Ninove)
 • Dinsdag 28 november 2023 – Geraardsbergen
  Het Koetshuis in cc De Abdij (Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen)
 • Dinsdag 12 december 2023 – Liedekerke
  GC Warande (Opperstraat 31, 1770 Liedekerke)

Op de infomarkten start elk kwartier een rondleiding. De betrokken experten en vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en Provincie Oost-Vlaanderen geven meer uitleg en beantwoorden vragen. Inschrijven voor de infomarkt is niet nodig.

Daarnaast is er een online infosessie op maandag 20 november van 20.00 tot 21.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via www.ruimtevoorwater.be

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L'Ecluse Programmaregie T.OP Dender, Provincie Oost-Vlaanderen
Liliane Stinissen Woordvoerder, Vlaamse Waterweg
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Wim L'Ecluse Programmaregie T.OP Dender, Provincie Oost-Vlaanderen
Liliane Stinissen Woordvoerder, Vlaamse Waterweg
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent