Skip to Content

Toelage voor fietspad in Erpe-Mere langs Sprinkel

De Provincie kent een toelage toe voor een fietspad dat de gemeente Erpe-Mere wil aanleggen langs Sprinkel in de deelgemeente Aaigem.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt dus in aanmerking voor toelage van 100%.

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een vaste belofte van toelage toe van 248 805,90 EUR, als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

Riet Gillis, gedeputeerde voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent