Skip to Content

Toekomstvisie 'duurzame warmte' voor Eeklo

De stad Eeklo werkt met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen samen met haar inwoners een toekomstvisie ‘duurzame warmte’ uit. Die visie moet tonen hoe de warmtevoorziening van Eeklo er in de toekomst kan uitzien als het gebruik van aardgas of stookolie tot het verleden behoort.

Woensdag 23 oktober vond een eerste informatiemarkt plaats over deze visie. De aanwezigen maakten kennis met wat de opties zijn in Eeklo en op welke manier de inwoners bij de keuzes worden betrokken. Daarnaast was er een markt waar enkele producenten hun duurzame verwarmingstechnieken voorstelden, die bovendien betaalbaar zijn.

Toekomstvisie 'duurzame warmte'

80% van het energieverbruik van een gezinswoning gaat naar verwarming en warm water. Die warmte wordt vooral geproduceerd met fossiele brandstoffen. Willen we de klimaatopwarming een halt toe roepen, dan zullen we onze warmte op andere manieren moeten produceren. Dit heeft de stad Eeklo alvast goed begrepen.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie:

“Tegen 2040 moet ons energiegebruik duurzaam ingevuld zijn. Dat wil zeggen dat we geen beroep mogen doen op fossiele energiebronnen. Met de Provincie ondersteunen we gemeenten die hiermee aan de slag willen. Samen met de stad Eeklo, die een voortrekker is in Oost-Vlaanderen, gaan we op zoek naar hoe we de volledige stad van duurzame warmte kunnen voorzien.”

De toekomstvisie moet duidelijk maken waar in Eeklo het best welke maatregelen worden ingezet. Welke plek komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een warmtenet onder de straat? Of waar kiezen inwoners beter voor een warmtepomp of een pelletketel?

Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning:

“Om de overgang naar duurzame warmte mogelijk te maken, moeten we ook ruimtelijke keuzes maken. De uitrol van warmtenetten is verantwoord daar waar de vraag naar warmte voldoende groot is. In dunbevolkte gebieden is het meer aangewezen om individuele oplossingen te zoeken.”

De overgang naar een duurzame warmtevoorziening is een opdracht op lange termijn. Toch is er geen tijd te verliezen. Elke dag opnieuw maken mensen keuzes die een impact hebben op het energiegebruik voor de komende tientallen jaren. De uitdaging is om mensen nu zo snel mogelijk duidelijk te maken welke keuze de slimste is.

Luc Vandevelde, burgemeester van Eeklo:

“Als mensen plannen maken om te bouwen of te verbouwen, maken ze ook de keuze hoe ze gaan verwarmen. Ze kunnen gaan voor de traditionele manier, in het beste geval is dit aardgas. Maar ze kunnen ook verder vooruitkijken. En hierbij willen we hen helpen. Als onze toekomstvisie af is, zullen we elke eigenaar van een woning in Eeklo kunnen aangeven waar hij/zij binnen welke termijn het best op inzet: aansluiting op een warmtenet, individuele warmtepomp, gas, …”

De stad wil de overgang naar het gebruik van duurzame warmtebronnen zo soepel mogelijk laten verlopen. Om dit mogelijk te maken, ontbreekt echter nog terreinkennis. Daarom wil de stad leren welke moeilijkheden inwoners nu ondervinden als ze hun huis energiezuinig willen maken en vooral hoe dit voor mensen makkelijker kan. Hiervoor roept ze de hulp in van de inwoners van de wijk Oostveld. 

Bob D'Haeseleer, schepen van klimaat en energie in Eeklo:

“De informatiemarkt vandaag is een eerste stap in een heel traject. De komende maanden vinden workshops plaats met ervaringsdeskundigen en willekeurig geselecteerde inwoners. Hiervoor mikken we op de wijk Oostveld. We willen als stad in kaart brengen welke factoren ervoor zorgen dat duurzaam verwarmen al dan niet succesvol wordt. Maar we willen als stad vooral leren welke middelen we moeten inzetten om onze doelstellingen te helpen bereiken.”

De toekomstvisie 'duurzame warmte' wordt verwacht in april 2020.

 

Dit project krijgt de steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Yanti Ehrentraut projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Ben Caussyn omgevingsambtenaar Eeklo, stad Eeklo
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Yanti Ehrentraut projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Ben Caussyn omgevingsambtenaar Eeklo, stad Eeklo
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent