Toekomst suikerfabrieksite Moerbeke – buurtmoment 24 augustus 2017

Samen met de Moerbekenaar denken verschillende partners na over de toekomst van de suikerfabrieksite in Moerbeke en omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen coördineert dit.

“Nadat we alle ideeën en suggesties hebben verzameld en verwerkt, maakten we een masterplan met de toekomstige inrichting op. Dat hebben we aan onze inwoners voorgesteld in mei vorig jaar. Nu zitten we in een volgende fase, namelijk de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan of PRUP”, zegt burgemeester Robby De Caluwé.

 

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning, vervolgt: “Om de belangrijkste elementen van het masterplan juridisch vast te leggen, maken we een PRUP op. Dat heeft de provincieraad voorlopig vastgesteld op 21 juni. Daar is een openbaar onderzoek aan gekoppeld dat loopt van maandag 7 augustus tot en met maandag 5 oktober 2017. Tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen het ontwerp inkijken en opmerkingen indienen.”

 

Buurtmoment op 24 augustus

Om de Moerbekenaar zo goed mogelijk te informeren, organiseren de partners een buurtmoment op 24 augustus 2017. Op het terrein van de voormalige suikerfabriek (ingang aan het rond punt aan de Opperstraat) geven enkele thematische standen meer informatie over de toekomst van het gebied. Bezoekers kunnen het ontwerp van het PRUP inkijken, vragen stellen aan deskundigen en informatie krijgen over hoe deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Thema’s als erfgoed, toerisme, recreatie, open ruimte en ondernemen komen aan bod. Het buurtmoment is doorlopend open van 16 tot 20 uur. Iedereen is welkom!

 

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning , Provincie Oost-Vlaanderen
Robby De Caluwé Burgemeester , Gemeente Moerbeke
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning , Provincie Oost-Vlaanderen
Robby De Caluwé Burgemeester , Gemeente Moerbeke
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent