Toekomst Fabeltasite Ninove

Publieksmoment 3 juli 2018 van 17 tot 20 uur

Samen met de Ninovieter denken verschillende partners na over de toekomst van de Fabeltasite in Ninove. Dit allemaal onder coördinatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Geïnspireerd door de input van de Ninovieter tijdens het voorbije participatietraject, hebben de partners enkele principes vastgelegd.

"Die principes zijn de basis voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Dat is een plan waarmee de Provincie de ruimtelijke bestemming vastlegt voor een concreet gebied. Eens die bestemming juridisch vastligt, kan de effectieve realisatie beginnen.", aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke planning. 

Het plan kadert binnen een brownfieldproject, dat de ontwikkeling van onderbenutte bedrijventerreinen (brownfields) wil stimuleren zodat nieuwe gebieden (greenfields) gevrijwaard blijven.

Publieke raadpleging van 16 juli 2018 t.e.m. 13 september 2018

De opmaak van een PRUP loopt volgens een wettelijke procedure. Enkele inspraakmomenten zorgen ervoor dat alle betrokkenen hun mening kunnen geven. Een eerste fase is de publieke raadpleging van de startnota die loopt van 16 juli 2018 tot en met 13 september 2018. Je kan als betrokkene je opmerkingen formeel indienen.

Publieksmoment

Om iedereen voldoende te informeren, organiseert de Provincie een publieksmoment op dinsdag 3 juli 2018. Tijdens een infomarkt kan je in het oud stadhuis van Ninove informatie krijgen over het project en de procedure. Wat is een startnota? Wat staat daar in? Hoe kan ik mijn mening geven? Deze en al jouw andere vragen worden beantwoord begin juli.

Praktisch:

- Wanneer: dinsdag 3 juli van 17 tot 20 uur (doorlopend open). Om 18.30 uur volgt een korte presentatie met de kernboodschap.

- Waar: 1e verdieping oud stadhuis: Oudstrijdersplein 6, Ninove.

Bekijk alle documenten en info op www.oost-vlaanderen.be/ninovefabelta

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Patrick Wohlmutter projectcoördinator dienst Ruimtelijke planning
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Patrick Wohlmutter projectcoördinator dienst Ruimtelijke planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent