Skip to Content

Tine Guns wint Provinciale prijs voor Beeldende Kunst 2017

Tine Guns uit Gent wint de Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2017. De prijs is goed voor 5 000 EUR en een tentoonstelling van het werk einde 2017.

Volgens de vakjury is laureaat Tine Guns een veelzijdige kunstenares die op een heel eigen manier een breed spectrum van de beeldende kunsten bespeelt, waarbij de culturele antropologie nooit veraf is. Ze laat het medium fotografie via vernieuwende technische facetten spreken en in haar video- en filmboodschappen zijn een milde vorm van activisme te bespeuren zonder afbreuk te doen aan het authentieke. Fotografie, film en grafiek vloeien naadloos over in elkaar en vormen één samenhangend geheel.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur: “Met deze prijs wil de Provincie Oost-Vlaanderen voor een laatste keer jonge, aankomende kunstenaars doorgroeikansen geven en een platform bieden om hun werk bekend te maken bij een ruimer publiek.”

Twee genomineerden

Maika Garnica uit Dendermonde en Matilde Everaert uit Gent krijgen elk een nominatiepremie van 1 250 EUR. Jong talent Maika Garnica maakt sculpturen waarbij de pure vormen uit de natuur zichtbaar zijn en ze laat die als het ware zingen. Traditionele sculpturen krijgen een totaal andere betekenis. De bijhorende videoprojectie sluit hierbij perfect aan en zit esthetisch heel mooi in elkaar. Matilde Everaert breidt de grenzen van de architectuur uit. Ze maakt gedetailleerde tekeningen als een reis, en ze vertaalt die naar bouwkundige modellen. Ook het werk van beide genomineerden zal te zien zijn in de tentoonstelling.

Bijna 100 gegadigden

Er waren 93 inzendingen. De vakjury bestond uit Kathrin Ginsberg, Anke D’haene, Stef Van Bellingen, Servio Servellón en Piet Coessens.

Ontdek het zelf

De tentoonstelling met werk van de laureaat en de genomineerden zal plaatsvinden in het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) van zondag 22 oktober 2017 t.e.m. zondag 11 februari 2018 en wordt aangevuld met werk van de laureaten sinds 1997: Jonas Van Steenkiste, Sander Buyck, Filip Berte, Hannes Van Severen, Ante Timmermans, Stief Desmet, Anouk De Clercq, Mo Becha, Ilse Joliet, Elke Andreas Boon.

Provinciale cultuurprijzen

De Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2017 is één van de 8 categorieën waarvoor het provinciebestuur in 2017 Cultuurprijzen uitschreef: beeldende kunst, nieuwe muziek, historisch onderzoek (geschiedenis en heemkunde), letterkunde (poëzie en toneel), architectuur en sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Contacteer ons
Gedeputeerde Jozef Dauwe Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Jozef Dauwe Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent