Skip to Content

Tijdelijk werkloos personeel Provincie Oost-Vlaanderen kan zorgsector handje helpen

De provincieraad besliste op 18 november om tijdelijk werkloos personeel de kans te geven om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de zorgsector. De deputatie bevestigde en verfijnde deze beslissing. 

Door de lockdownbeslissingen van de federale regering van 6 november 2020 zijn enkele provinciale diensten opnieuw gesloten. Andere diensten hebben te weinig werk om iedereen zinvol aan de slag te houden. Daarom werd het personeel van deze diensten in tijdelijke werkloosheid geplaatst.  

De deputatie wil nu deze personeelsleden aanmoedigen tot vrijwilligerswerk in een zorgorganisatie die strijdt tegen de coronapandemie. Wie zijn hulp aanbiedt, krijgt dienstvrijstelling en op die manier ook zijn volledige loon uitbetaald.

"In de zorgsector is er momenteel een grote vraag naar hulp. Daarom geven wij ons tijdelijk werkloos personeel de kans om als vrijwilliger in de zorg aan de slag te gaan en zo de zorgsector een handje toe te steken". 

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Personeel

Het personeelslid ondersteunt hierbij als vrijwilliger het vast zorgpersoneel. Dat kan bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of bij een vzw zoals Rode Kruis Vlaanderen. Organisaties met commerciële doeleinden of rechtstreekse hulp aan een privépersoon komen niet in aanmerking.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel
Sarah Volckaert directeur Personeel
Riet Gillis gedeputeerde voor Personeel
Sarah Volckaert directeur Personeel
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent