Tientallen molens open hun deuren op zondag 7 oktober

Op zondag 7 oktober is het Oost-Vlaamse molendag, een initiatief van Provinciaal Molencentrum Mola en vzw Oost-Vlaamse molens. Die dag gooien tientallen molens de deur open voor het brede publiek, waaronder ook de Provinciale molens. Voor het eerst doet ook de pas gerestaureerde Windekemolen weer mee aan de Molendag.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: "In Oost-Vlaanderen zijn er meer dan 300 wind-, water- of rosmolens of restanten ervan, waarvan er een 50-tal draaivaardig zijn en 30 een draaipremie ontvangen van de Provincie. De Provincie zorgt al meer dan 50 jaar voor molens."

De Provinciale molenzorg startte eind jaren 1950 met de samenstelling van een Provinciale molenbibliotheek en de inventarisatie van de wind- en watermolens. Nieuwe hoogtepunten kwamen er in 1973  met de verwerving van de Fauconniersmolen en de Windekemolen, en de start van het Provinciaal Molencentrum Mola in 1976. 

"Ondertussen wordt van overal beroep gedaan op onze expertise.“, aldus Jozef Dauwe, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

Het liefst ziet het Provinciebestuur dat de molens opnieuw draai- en maalvaardig zijn en dat ze bezocht kunnen worden. Dat is de beste garantie dat ze kunnen blijven bestaan. De Provincie biedt zelfs samen met vzw Molenforum een Molenaarscursus aan. Eenieder kan bij de Provincie terecht voor advies, ondersteuning, samenwerking, documentatie, inspecties, enzovoort.

Op www.oost-vlaanderen.be/molendag vind je de molens die open zijn op zondag 7 oktober.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent