Skip to Content

Tienduizenden jaren oude mammoetbeenderen uit Berlare arriveren in Ename

Gisteren arriveerden honderden beenderen van mammoeten, wolharige neushoorns en andere vondsten uit de ijstijd op de provinciale Erfgoedsite Ename. Het is een collectie van gemeente Berlare afkomstig van provinciaal domein Nieuwdonk. De skeletten zullen tijdens de Archeologiedagen (20-22 mei) nog even te bezichtigen zijn in het Erfgoedcentrum in Ename. Daarna worden ze er in het professioneel uitgeruste depot bewaard.

"De beenderen zijn zeker in goede handen in ons provinciale erfgoeddepot. Het depot werd specifiek ontworpen om collecties in aangepaste omstandigheden te bewaren. Het is dan ook het kloppend hart van ons provinciale depotbeleid waarbij we gemeentebesturen en andere erfgoedzorgers in onze provincie met raad en daad ondersteunen. We hebben ook altijd oog voor het publiek. Daarom hebben we nu ook beslist om de beenderen nog even te tonen tijdens de komende Archeologiedagen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Unieke collectie van tien- tot honderdduizend jaar oud

De Nieuwdonkcollectie bevat in totaal 318 items, waarvan 296 beenderen, voornamelijk zoogdierresten uit de laatste ijstijd en tussenijstijd maar ook (sub)fossiele resten uit het Atlanticum (Vroeg-Holoceen) en niet gefossiliseerde resten uit recentere tijden. De collectie bestaat vooral uit beenderen van allerlei lang uitgestorven dieren: mammoeten, oerbevers, wolharige neushoorns en reuzenherten die zo’n tien- tot honderdduizend jaar geleden leefden op de plaats waar nu provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk is. Ze werden gevonden tijdens zandontginningen in Berlare begin jaren 1970. Vorige lente werden ze gerestaureerd, onderzocht en geprepareerd voor bewaring door een team van experten van Palaeontologica Belgica. Nu komt deze unieke collectie dus naar het Erfgoeddepot in Ename waar ze onder ideale bewaarcondities opgeborgen wordt. De collectie wordt er eerst in quarantaine gezet om schimmels te vermijden en gaat daarna naar een donkere ruimte. Gemeente Berlare bekijkt ondertussen waar ze terug tentoongesteld kunnen worden.

UNESCO Global Geopark

De vondsten versterken ook de kandidaatstelling van het Schelde-estuarium tot UNESCO Global Geopark, waarvan Provincie Oost-Vlaanderen één van de vijf trekkers is. Toen de zandput werd uitgegraven tot wat nu het recreatiedomein is, zijn er ook haaientanden gevonden. De Oerschelde voerde die mee vanuit een tropische zee, toen de Noordzee tot hier kwam. Die zijn in een kleilaag op het laagste punt blijven zitten. Die sporen van natuurlijke processen en cultuurhistorie zijn uniek!

Bedrijvigheid op Archeologiedagen

Behalve oog in oog staan met een slagtand van een mammoet, kan men op de Archeologiedagen in Ename nog tal van andere leuke activiteiten doen, zoals de houtmarkt die de bezoeker laat kennis maken met allerlei middeleeuwse ambachten, het 3D-scannen van houten archeologische voorwerpen, koken en eten zoals de monniken vroeger, rondleidingen in het Archeopark, lezingen door experten en nog meer. Kinderen kunnen creatief zijn in het Smulmuseum en de Lego-workshop. Gedurende de drie Archeologiedagen, van 20 tot en met 22 mei, is er uitzonderlijk gratis toegang tot de hele Erfgoedsite Ename.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en Recreatiedomeinen
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed en Recreatiedomeinen
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent