Tentoonstelling ‘Spoorzoekers’ uit Erfgoedsite Ename krijgt tweede leven in Eeklo, Gent en Merelbeke

De tentoonstelling ‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ die in Erfgoedsite Ename liep, kent een duurzaam vervolg: twee modules verhuizen naar Eeklo, één module naar Gent en één naar Merelbeke. Zo krijgen inhoud en materiaal een tweede leven. En een nieuw publiek.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft heel wat met duurzaamheid. Zo is er van bij de ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ in 2020 nagedacht over multi-inzetbaarheid van de verschillende modules en een langdurig gebruik.

"De tentoonstelling is zo ontworpen dat elke module een eigen verhaal vertelt en een mini-tentoonstelling vormt. De expo bestudeert verschillende sites vanuit de lucht, telkens met andere archeologische technieken. Het was van bij het begin bedoeld als een voorstudie voor een deel van de nieuwe tentoonstelling die we in Erfgoedsite Ename voorbereiden."

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ kwam tot stand in samenwerking met Dr. Birger Stichelbaut van de vakgroep Archeologie van UGent.

Hollandstellung en cropmarks naar Eeklo

Twee modules zullen te zien zijn in Eeklo, waar het stadsbestuur samen met de werkgroep Erfgoed, Landschap en Stadsverfraaiing (ELS) plannen maakt voor een klein educatief centrum in en rond de bunker aan de Sportlaan. Het gaat om de module over de Hollandstellung, een Duitse bunkerlinie van Brugge tot Antwerpen uit WOI. En de module over cropmarks in de omgeving van Eeklo, archeologische sporen zichtbaar als verkleuringen in graangewassen. In Eeklo ontdek je binnenkort wat cirkels in het graan écht vertellen en ontwaar je de bunkerlinie vanuit de lucht, tijdens en na WOI. De Eeklose scholen, jeugdverenigingen en ook toeristen zijn de doelgroep van het centrum.

Vliegveld Sint-Denijs-Westrem naar De Zwarte Doos Gent

Soms werd bij de ontwikkeling van een module met de partner over een tweede leven onderhandeld. Zo gaf het archeologisch depot van de Stad Gent enkele vondsten van het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem uit WOI en II in bruikleen en was er van in het begin de optie om de module in De Zwarte Doos tentoon te stellen.

Onverwacht oude sporen Lemberge naar Merelbeke

Een mooie samenwerking is ontstaan rond de module over de archeologische sporen in Lemberge (Merelbeke) en het nabijgelegen vliegveld van Gontrode. Tijdens de komende Archeologiedagen zal in de kerk van Lemberge de module van Spoorzoekers pronken naast een minitentoonstelling met artefacten die in Lemberge opgegraven zijn. Terwijl men ervan uitging dat Lemberge middeleeuwse roots had, heeft de opgraving vroegere sporen aan het licht gebracht.

Modules Moervaartvallei en Koppenbergbos

Het thema Moervaartvallei, met waarheidsgetrouwe reproductietekeningen uit verschillende tijdsperiodes, vertelt een verhaal dat past in het project van Geopark Schelde Delta i.o., waar de Provincie een voortrekker van is. Voor deze module wordt nog een plaats gezocht. 

Ook voor de module over de oefenloopgraven uit WOI in het Koppenbergbos, die vanuit de lucht alleen te zien zijn met LiDAR-technologie, zoekt de Provincie nog een bestemming.

De bijbehorende film die toelichting geeft bij de verschillende sites en bij methodes om archeologische sporen te bestuderen vanuit de lucht, kan ook worden overgenomen met de modules. 

Besturen of organisaties die deze module(s) graag een plaats geven, kunnen contact opnemen met Els Otte van dienst Erfgoed via [email protected] of 09 267 72 86.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent