Tentoonstelling ‘Museum of Moving Practice’ van Collective 019 in Design Museum Gent is sluitstuk Provinciale Prijs Vormgeving

Met de tentoonstelling van de Provinciale Prijs voor Vormgeving, ‘Museum of Moving Practice’ van de laureaat 2016 Collective 019, valt het doek over deze tweejaarlijkse prijs.

 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor cultuur: “De tiende editie van de prijs vormgeving is meteen ook de laatste. Als gevolg van de interne staatshervorming stopt de Provinciale Prijs voor Vormgeving, net zoals de prijs voor Beeldende Kunst en de verschillende categorieën binnen Muziek en Letterkunde. Daarmee eindigt een traditie die al begon in 1947. Vanaf 1 januari 2018 worden alle culturele bevoegdheden van de provincies overgenomen door de Vlaamse Overheid.”

 

Unieke editie

Naast het prijzengeld, geeft de prijs voor beeldende kunst en vormgeving aan de laureaat en genomineerden telkens ook de kans om een tentoonstelling op de zetten.

Deze finale voor vormgeving is bijzonder: deze keer geen traditionele tentoonstelling over het eigen werk, maar het wordt enerzijds een spel met de relatie binnen/buiten en anderzijds komt grafische vormgeving aan bod, een aspect dat in een museum minder wordt belicht.

Laureaat Collective 019 neemt met het project ‘Museum of Moving Practice’ het historische pand van het Design Museum tijdelijk in en wordt een gastvrije bezetter.

Binnen hun residentie geeft Collective 019 o.m. ook een plek aan de genomineerden van de prijs 2016, de grafische vormgevers ‘Gestalte’ die in een boek en installatie de confrontatie met de museumcollectie aangaan.

Collective 019 doet daarmee waar ze goed in zijn, en waarom de vakjury van de Provinciale Prijs voor Vormgeving 2016 hen ook selecteerde: de toeschouwer op een vernieuwende en frisse manier naar design laten kijken door een boeiende mix te maken van design en architectuur. 

Sinds 1975

De tweejaarlijkse Prijs voor Vormgeving was in 2016 aan zijn tiende editie toe, maar kent een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1975. In dat jaar schreef de Provincie namelijk voor de eerste maal een prijs voor kunstambachten uit, toen nog voorbehouden voor de textiel- en weefkunst en daarna volgens een vierjaarlijkse beurtrol voor keramiek, glaskunst en edelsmeedkunst. In 1998, en alternerend met de prijs voor beeldende kunst, werd dat de tweejaarlijkse prijs voor vormgeving, die kan toegekend worden voor alle mogelijke vormen van design, van grafische, ambachtelijke en industriële vormgeving tot mode. En met succes, de namen van de laureaten genomineerden van de voorbije edities tonen dat aan: textielontwerpster Hermine Van Dijck, Erik Sijmons van Samsonite, Pars Pro Toto, Gert Dooreman, …

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten & Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Kunsten & Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent