Teller groepsaankoop Provincie tikt 200.000 zonnepanelen aan

Op donderdag 15 februari werd in Merelbeke het 200.000ste zonnepaneel in gebruik genomen, aangekocht via de groepsaankoop van de Provincie. Op uitnodiging van gedeputeerde Riet Gillis zakte federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten speciaal af naar Merelbeke om het 200.000ste paneel plechtig te onthullen. Het feestelijke moment, thuis bij klanten Evelyn Moens en Diederik Van Eetvelde, vormde meteen de start van een nieuwe campagne voor de groepsaankoop van zonnepanelen en thuisbatterijen.

De Provincie organiseert de groepsaankoop zonnepanelen al sinds 2016. Na acht edities werden via de groepsaankoop al 200.000 zonnepanelen geplaatst op de daken van 14.100 verschillende Oost-Vlaamse gezinnen en kmo’s. Sinds 2022 zijn ook thuisbatterijen in het aanbod opgenomen, goed voor bijna 1.600 installaties op twee jaar tijd.

"De installatie van het 200.000ste zonnepaneel toont het blijvende succes van de groepsaankoop aan. Door het groepsvoordeel kunnen we zonnepanelen en thuisbatterijen aan een scherpe prijs aanbieden aan de Oost-Vlamingen. Bovendien ontzorgen we hen ook in het hele traject, van offertesaanvragen tot de eigenlijke installatie."

gedeputeeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

"Onlangs kochten we een woning in Merelbeke om op fietsafstand van Gent te wonen in een kalme, groene omgeving. Als jong koppel is dat toch een ferme investering. Alle mogelijkheden om de extra vaste kosten aan een huis te drukken zijn dan ook zeer welkom. Gelukkig kwamen we via vrienden bij de groepsaankoop van de Provincie terecht. Zo konden we snel en aan een zeer goede prijs zonnepanelen laten plaatsen. Van onze elektriciteitsfactuur moeten we alvast niet meer wakkerliggen. "

Evelyn Moens en Diederik Van Eetvelde, klanten groepsaankoop

Forse CO2-besparing

De 200.000 zonnepanelen zijn goed voor een totaal geïnstalleerd piekvermogen van 61,98 MWp. Rekening houdend met het gemiddeld aantal uren zonneschijn en de lichtintensiteit in België zorgt dat voor een geïnstalleerd vermogen van 52.683.000 kWh per jaar. Dat komt overeen met het jaarverbruik van maar liefst 15.000 gezinnen of, met andere woorden, de hoeveelheid stroom die nodig is om alle Oost-Vlaamse woningen een volledige week van elektriciteit te voorzien.

De overschakeling op zonne-energie betekent dat er elders minder fossiele brandstoffen moeten worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het totale geïnstalleerd vermogen sinds het begin van de groepsaankoop in 2016 leverde op die manier al een besparing op van 59.000 ton CO2.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en als provincie versneld klimaatneutraal zijn tegen 2040. Dat doet het provinciebestuur onder meer door volop in te zetten op hernieuwbare energie van eigen bodem. De groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterijen sluit op die manier naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisaties, bedrijven en steden werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Door groepsaankopen aan te bieden, wil de Provincie zonne-energie toegankelijker maken voor alle Oost-Vlamingen.

“2023 was een recordjaar voor hernieuwbare energie. Voor de eerste keer vertegenwoordigde groene energie, zoals wind op zee, zon en biomassa, meer dan 30% van onze energiemix. We nemen onze energie in eigen handen om ons doel te bereiken en dat is 100% hernieuwbare energie tegen 2050.  In België betekent dat drie keer meer wind op zee en een energie-eiland,  waterstof om onze zware industrie te vergroenen, en vele collectieve of individuele initiatieven zoals hier in Merelbeke. Hernieuwbare energie is het beste duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen. Goed voor het klimaat en goed voor onze portemonnee.”

Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie

Hoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in de transitie naar hernieuwbare energie en zonne-energie in het bijzonder, blijft het potentieel voor zonne-energie in onze provincie nog heel groot. Zeker als je weet dat bijna 93% van de totale bruikbare dakoppervlakte in Oost-Vlaanderen nog onbenut is.

Groepsaankoop praktisch

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de negende groepsaankoop. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (ongeveer 40 panelen). Ook zelfstandigen en KMO’s kunnen meedoen aan de groepsaankoop. Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen, de groepsaankoop thuisbatterij of voor allebei.

Vooraf gekwalificeerde leveranciers brengen vervolgens een bod uit tijdens een veiling die de prijs en aanbieder bepaalt. Vanaf 19 februari ontvangen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel met informatie over de producten en de winnende leverancier. Wanneer een deelnemer het aanbod accepteert, installeert de leverancier het systeem. Deelnemers wekken dan onmiddellijk hun eigen groene stroom op of slaan energie op met hun eigen thuisbatterij.

Meer info via oost-vlaanderen.be/zonnepanelen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Milieu
Simon Verpoest dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Milieu
Simon Verpoest dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent