Technisch parcours voor mountainbike en cyclocross in Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck

Met de bouw van een technisch parcours in Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck biedt de Provincie Oost-Vlaanderen de vele Oost-Vlaamse mountainbikers en cyclocrossers de mogelijkheid om verder te groeien in hun discipline. 

"De toegankelijkheidsregeling in het Kloosterbos in Wachtebeke is gewijzigd. Met het aanpassen en uitbreiden van het bestaande parcours in Puyenbroeck willen wij kansen bieden aan mountainbikers en cyclocrossers om hun technische vaardigheden te verbeteren", aldus bevoegde gedeputeerde Hilde Bruggeman.

De aanpassingen gebeuren in nauw overleg met Cycling Vlaanderen. Voor het parcours worden natuurlijke materialen uit het domein zoals bomen en takkenwallen gerecupereerd. In het technisch parcours worden tijdelijke hindernissen zoals het wasbord, de zandbak en de trap geïntegreerd. Dit technisch gedeelte komt in het begin van het huidig MTB-parcours.

Het budget voor de werken bedraagt 12 000 EUR incl. btw.

Gezien de aanpassingen door eigen personeel van het Provinciaal domein Puyenbroeck gebeuren, is er geen exacte opleverdatum. Het merendeel van de tijdelijke hindernissen is voorzien om midden november klaar te zijn. Het parcours blijft evenwel berijdbaar tijdens de 'werken'. 

Contacteer ons
Hilde Bruggeman bevoegde gedeputeerde
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Hilde Bruggeman bevoegde gedeputeerde
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent