Subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen bereiden leerlingen beter voor op de arbeidsmarkt

Woensdag 4 juli 2018 — In Oost-Vlaanderen daalt het aantal leerlingen dat zonder diploma de schoolbanken verlaat. Toch verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt nog steeds erg moeilijk voor 10% van de Oost-Vlaamse leerlingen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Oost-Vlaamse scholen met projectsubsidies om leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Ze kent aan 37 projecten een totale subsidie toe van 344 455,00 EUR. 

Het gaat om scholen van de verschillende netten en verspreid over heel Oost-Vlaanderen. In ongeveer de helft van de projecten werken de scholen intensief samen met externe deskundige organisaties, hogescholen of lokale besturen. Er zijn projecten voor basisscholen en secundaire scholen, voor gewoon en buitengewoon onderwijs, voor voltijds en deeltijds onderwijs. 

"De Provincie wil met deze subsidies vooral de leerlingen ondersteunen die minder kansen hebben om een diploma of een andere kwalificatie te halen. Gedurende drie schooljaren kunnen scholen vernieuwende methodieken uitproberen en het schoolteam sterker maken. Deze subsidie daagt de scholen ook uit om netoverstijgend samen te werken en geslaagde ervaringen te delen met andere scholen uit de provincie.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs 

Een overzicht van de projecten is te vinden als bijlage. 

Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs at Provincie Oost-Vlaanderen
Directie Onderwijs en Vorming Provincie Oost-Vlaanderen