Subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen bereiden leerlingen beter voor op de arbeidsmarkt

In Oost-Vlaanderen daalt het aantal leerlingen dat zonder diploma de schoolbanken verlaat. Toch verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt nog steeds erg moeilijk voor 10% van de Oost-Vlaamse leerlingen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Oost-Vlaamse scholen met projectsubsidies om leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Ze kent aan 37 projecten een totale subsidie toe van 344 455,00 EUR. 

Het gaat om scholen van de verschillende netten en verspreid over heel Oost-Vlaanderen. In ongeveer de helft van de projecten werken de scholen intensief samen met externe deskundige organisaties, hogescholen of lokale besturen. Er zijn projecten voor basisscholen en secundaire scholen, voor gewoon en buitengewoon onderwijs, voor voltijds en deeltijds onderwijs. 

"De Provincie wil met deze subsidies vooral de leerlingen ondersteunen die minder kansen hebben om een diploma of een andere kwalificatie te halen. Gedurende drie schooljaren kunnen scholen vernieuwende methodieken uitproberen en het schoolteam sterker maken. Deze subsidie daagt de scholen ook uit om netoverstijgend samen te werken en geslaagde ervaringen te delen met andere scholen uit de provincie.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs 

Een overzicht van de projecten is te vinden als bijlage. 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Directie Onderwijs en Vorming Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Directie Onderwijs en Vorming Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent