Skip to Content

Subsidies van de Provincie helpen Oost-Vlaamse leerlingen aan een succesvolle schoolcarrière

Te veel leerlingen verlaten de schoolbanken zonder diploma. Provincie Oost-Vlaanderen blijft bij de betere leerlingen van de klas, de stijgende trend verloopt trager dan in de andere provincies. Toch stellen we vast dat één op tien Oost-Vlaamse schoolverlaters weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs. Met de subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen scholen nieuwe methodieken uitproberen en het schoolteam sterker maken. De subsidies dagen de scholen uit om netoverstijgend samen te werken en successen uit de praktijk te delen met andere scholen uit de Provincie.

Op 16 mei 2019 kende de Provincie aan 36 projecten een totale subsidie toe van maar liefst 303 666,00 EUR. Het gaat om scholen van de verschillende netten en verspreid over heel Oost-Vlaanderen. Lokale besturen, hogescholen, bedrijven en allerlei organisaties zetten mee hun schouders onder deze projecten.  

Een overzicht van de projecten vind je terug in de bijlage.

Er zijn projecten voor basisscholen en secundaire scholen, voor gewoon en buitengewoon onderwijs, voor voltijds en deeltijds onderwijs.

"Oost-Vlaanderen wil scholen die de lat hoog kunnen leggen omdat leerlingen en leerkrachten zich goed in hun vel voelen. Enkel zo blijven ze samen werken aan een succesvolle schoolcarrière."

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
directie Onderwijs & Vorming
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
directie Onderwijs & Vorming
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent