Skip to Content

Subsidiereglement voor evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio

Het economisch beleid van de Provincie heeft altijd al veel aandacht gehad voor de samenwerking met het sociaal-economisch middenveld. Zowel werkgevers- en werknemersorganisaties als economische samenwerkingsverbanden en -platformen zijn partners in het beleid.

Met een nieuw subsidiereglement ondersteunt de Provincie de organisatie en promotie van evenementen die bijdagen aan het imago van de Provincie als economische topregio. Hierdoor wordt de samenwerking met het sociaal-economisch middenveld structureel verankerd in het beleid. 

Evenementen die het ondernemerschap promoten; de sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen; de klimaat-innovatieve economie stimuleren en het economisch clusterbeleid van de Provincie mee vorm geven, komen hiervoor in aanmerking.

Het nieuw reglement geeft een toelage aan evenementen:

  • die een meerwaarde hebben voor het provinciaal economisch beleid
  • die een innovatief en/of vernieuwend karakter hebben
  • die een provinciale uitstraling hebben.

De maximumsubsidie bedraagt 5 000 EUR.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie: “Met dit reglement ondersteunen we de Oost-Vlaamse sociaal-economische middenveldorganisaties die via evenementen het provinciaal economisch beleid mee vorm en uitstraling geven en die de Provincie als economische topregio op de kaart zetten.”

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via [email protected] en moet ten minste twee maanden voor het evenement plaatsvindt, ingediend worden.

Reglementen en aanvraagformulier zijn te raadplegen via de webpagina.

Voor informatie op maat, neem contact op met team Economie Provincie Oost-Vlaanderen, tel. 09 267 86 89 of via [email protected]

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Mario Mulier beleidsmedewerker economie
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Mario Mulier beleidsmedewerker economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent