Subsidies voor projecten Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Het Provinciebestuur subsidieert 10 projecten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling in Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Ondanks de toetreding tot de Europese Unie, blijft de situatie van de lokale bevolking en van minderheden zorgwekkend in bepaalde regio’s. In totaal gaat het over 66 150 EUR subsidies om in deze landen aan te zetten tot lokale verandering. Bijkomend creëren de organisaties door hun expertise ook draagvlak voor internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen.

Duurzame ontwikkeling, over de grenzen van Oost-Vlaanderen heen

“Met deze subsidie ondersteunen we kleinschalige projecten in Oost-Europa die een rechtstreekse band hebben met een Oost-Vlaamse partner. Samenwerking en uitwisseling zijn daarbij de sleutelbegrippen.”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

De inhoud van de 10 projecten is sterk verschillend en steeds op maat van de plaatselijke noden. Volgende subsidies zijn toegekend:

  • 10 000 EUR aan Nona vzw uit De Pinte voor het project HERO Extended dat inzet op ziekenhuisonderwijs in Boekarest, Roemenië.
  • 10 000 EUR aan Bouwgroep Ontwikkeling Aalst voor het renoveren van een gemeenschapshuis en vormingscentrum in Hosszúhetény, Hongarije.
  • 10 000 EUR aan Een dorp voor dorp uit Kruibeke voor de uitbouw van een sociaal-medisch centrum in Moldovita, Roemenië.
  • 10 000 EUR aan SOS Macaresti vzw uit Maldegem voor de afwerking van een sociaal medisch centrum en de oprichting van een medische uitleendienst in Macaresti, Roemenië.
  • 6 500 EUR aan Blijdorp vzw uit Buggenhout voor de inrichting van een tuin en de opleiding van medewerkers in een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Suceava, Roemenië.
  • 3 000 EUR aan Corfoo vzw uit Aalst voor een sociaal centrum voor moeders in nood in Lasi, Roemenië.
  • 3 000 EUR aan Vla-rom vzw uit Aalst voor de organisatie van ouderenzorg in Holod, Roemenië.
  • 2 800 EUR aan Carnavalshart voor Gabrovo vzw uit Aalst voor de ondersteuning van het Dr. Tota Venkova Hospitaal in Gabrovo, Bulgarije.
  • 7 850 EUR aan The Caravan’s Journal vzw uit Gent voor Nestor’s Journey, een project waarin mensenrechten en democratische waarden gepromoot worden in Budapest, Hongarije.
  • 3 000 EUR aan Roca vzw uit Aalst voor de opstart van een jeugdbeweging in Mercheasa, Roemenië.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Stefanie Deschepper deskundige mondiaal beleid
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Stefanie Deschepper deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent