Subsidie voor projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kent 59 892 EUR toe aan 9 projecten in Oost-Europa, gedragen door Oost-Vlaamse organisaties. Deze projecten werken aan sociale en duurzame oplossingen voor lokale en regionale noden in Roemenië, Bulgarije en Hongarije.

Regionale duurzame ontwikkeling

In Roemenië, Bulgarije en Hongarije zijn de noden van bepaalde minderheden, en van de bevolking in meer afgelegen gebieden, nog steeds hoog.  De gesubsidieerde projecten bieden perspectief aan de bevolking aan de hand van kleinschalige, lokaal gedragen ontwikkelingstrajecten. Door uitwisseling van expertise met de Oost-Vlaamse partners, probeert men ook bij te dragen aan de verdere duurzame ontwikkeling van de regio.

“We zetten volop in op samenwerking tussen Oost-Vlaamse en plaatselijke voorzieningen, omdat net die lokale verankering maatschappelijke ontwikkeling mogelijk maakt”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

 

9 projecten, 9 noden

De inhoud van de 9 projecten verschilt sterk omdat de plaatselijke noden uiteenlopend zijn. Volgende subsidies zijn toegekend:

  • 10 000 EUR aan Nona vzw uit De Pinte voor het project HERO Extended dat inzet op ziekenhuisonderwijs in Boekarest (Roemenië).
  • 5 017 EUR aan het Ereconsulaat Bulgarije uit Nieuwerkerken (Aalst) voor het ‘train the trainer’ programma rond ergotherapie in Gabrovo (Bulgarije).
  • 6 500 EUR aan Bouwgroep Ontwikkeling Aalst voor de renovatie van transitwoningen voor Romagezinnen in Esztergom (Hongarije).
  • 8 000 EUR aan Een dorp voor dorp uit Kruibeke voor de uitbouw van een sociaal-medisch centrum in Moldovita (Roemenië).
  • 7 875 EUR aan SOS Macaresti vzw uit Maldegem voor de oprichting van een lokaal sociaal platform en participatieve analyse van de situatie, als basis voor de uitbouw van sociale en medische voorzieningen in het dorp Macaresti (Roemenië)
  • 6 500 EUR aan Blijdorp vzw uit Buggenhout voor de inrichting van een tuin en de opleiding van medewerkers in een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Suceava (Roemenië).
  • 6 500 EUR aan Meetjesland-Moldavië vzw uit Maldegem voor de uitbouw van een lagere school in Satu/Nou (Roemenië).
  • 6 500 EUR aan Corfoo vzw uit Aalst voor een opvangcentrum van moeders in nood in Lasi (Roemenië).
  • 3 000 EUR aan Roca vzw uit Aalst voor de oprichting van een transithuis voor jongeren in Rupea en Homorod (Roemenië).

                       

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Marie-Paul De Wael Beleidscoördinator ontwikkelingssamenwerking Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Marie-Paul De Wael Beleidscoördinator ontwikkelingssamenwerking Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent