Skip to Content

Subsidie voor daktuin op De Leopoldskazerne

De Provincie Oost-Vlaanderen ontvangt een subsidie van 250 000 EUR van de Vlaamse overheid voor de realisatie van groendaken op De Leopoldskazerne. De subsidie zal worden gebruikt om 540 m² extensief groendak en 5 600 m² intensief groendak op verschillende gebouwen van De Leopoldskazerne aan te leggen. 

Groendaken en groengevels hebben tal van voordelen zoals de opvang van fijnstof, de impact op geluids- en isolatiewaarde en de bijdrage tot de verhoging van de biodiversiteit.

Intensieve en extensieve groendaken onderscheiden zich van elkaar in de dikte van de opbouwlaag, het gewicht van de opbouw en de mate van onderhoud die nodig is voor de planten. Bij intensieve groendaken worden beloopbare zones en groenzones gecombineerd, alle combinaties zijn mogelijk. Een intensief groendak kan je vergelijken met een normale tuin. Een extensief groendak is niet bedoeld om te wandelen, maar biedt louter een begroeing en vereist weinig onderhoud. 

Binnentuin op een dak

Meer specifiek realiseert de Provincie een binnentuin op het dak van de ondergrondse ruimte. De daktuin wordt ingericht als een uitnodigend landschap met wandelpaden, terraszones, bloemrijke beplanting, (beperkte) gazon en een bomenlaag. 

De daktuin heeft bovendien een grote klimaatmilderende, waterbufferende en luchtzuiverende werking door de grote oppervlakte en de dense vegetatie. Het grote pakket aan vegetatie werkt ook sterk isolerend naar het onderliggende gebouw.

Er komen diverse inheemse vegetatietypes: functioneel gazon, dynamische bloemrijke vaste planten, grassen en kleinere heesters, grotere heesters, een grid van hoogstammige en meerstammige bomen, met aandacht voor een gespreide bloeiperiode en voldoende dynamiek in functie van klimatologische schommelingen.

Ook de verbinding met groen in de omgeving is goed uitgewerkt. De groendaken zijn via de bomen en het alpentuintje (middenberm) op de Stadsring verbonden met het Citadelpark.

"We zijn fier als Provincie Oost-Vlaanderen om een dergelijk innovatief project te kunnen realiseren en de stad een nieuwe groene oase te kunnen aanbieden."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

Dit is een innovatief project, niet alleen door zijn schaal (intensieve en extensieve groendaken met een zeer grote totale oppervlakte), maar ook door het concept (een openbare binnentuin op het dak van een ondergrondse ruimte). Kortom, dit project realiseert een grote biodiversiteit en fungeert als een groene oase binnen een verstedelijkt netwerk.

De Leopoldskazerne

De Provincie Oost-Vlaanderen en consortium THV Leopold vormen de site om tot een duurzame stadsbuurt die plaats zal bieden aan het nieuwe Provinciehuis, 82 appartementen, 10 gezinswoningen, een hotel, een kinderopvang, leslokalen, een multifunctionele ondergrondse ruimte (met depot, archief en parking), het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) en Defensie. In het midden van de site ontstaat met het Paradeplein een stuk stedelijk groen, verbonden met het nieuwe Provincieplein en een collectieve tuin.

De Provincie wil met een nieuw Provinciehuis een ambitieuze toekomstgerichte werkomgeving creëren om al haar diensten in te centraliseren. Daarbij wordt sterk ingezet op flexibiliteit voor de 730 werknemers die er hun plaats zullen vinden. Met aandacht voor het nieuwe werken stimuleert de Provincie er samenwerking, efficiëntie en creativiteit.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium
Kristof Goethals diensthoofd Patrimonium
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium
Kristof Goethals diensthoofd Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent