Skip to Content

Subsidie voor 10 projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

In bepaalde regio’s in Roemenië, Bulgarije en Hongarije blijft de toegang tot basisdienstverlening beperkt. De Provincie Oost-Vlaanderen kent 10 projecten in totaal 62 500 EUR subsidie toe om hieraan tegemoet te komen.

Samenwerking met lokale spelers
De subsidie gaat naar 10 Oost-Vlaamse organisaties die structurele oplossingen zoeken voor plaatselijke noden. Nauwe samenwerking met lokale spelers garandeert een duurzame verankering na afloop van het project.

"De organisaties tonen dat er in de Provincie Oost-Vlaanderen een sterk draagvlak is voor mondiale solidariteit. Ze vormen het bewijs dat elke geëngageerde Oost-Vlaming een bijdrage kan leveren voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.", aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

10 organisaties uit verschillende Oost-Vlaamse regio’s

Volgende projecten ontvangen een subsidie:

  • 10 000 EUR aan Nona vzw uit De Pinte voor het project HERO P3 dat inzet op psychologische ondersteuning door creatieve therapie, palliatieve begeleiding en professionalisering van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië.
  • 10 000 EUR aan Bouwgroep Ontwikkeling Aalst voor de renovatie van een gemeenschapshuis en vormingscentrum in Hosszúhetény in Hongarije.
  • 10 000 EUR aan Een dorp voor dorp uit Kruibeke voor de ontwikkeling van thuiszorg en de ondersteuning van studerende jongeren in Moldovita in Roemenië.
  • 6 500 EUR aan SOS Macaresti vzw uit Maldegem om een sociaal medisch centrum en een verzorgingstehuis uit te bouwen in Macaresti in Roemenië.
  • 6 500 EUR aan Blijdorp vzw uit Buggenhout voor de inrichting van de tuin in een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Suceava in Roemenië. Een deel van de middelen gaat naar de opleiding van medewerkers.
  • 6 000 EUR aan Corfoo vzw uit Aalst voor sociale en medische thuiszorg voor achtergelaten ouderen in Roemenië.
  • 3 000 EUR aan Vla-rom vzw uit Aalst voor de organisatie van ouderenzorg in Holod in Roemenië.
  • 2 900 EUR aan Carnavalshart voor Gabrovo vzw uit Aalst voor de ondersteuning van het Dr. Tota Venkova Hospitaal in Gabrovo in Bulgarije.
  • 4 000 EUR aan Mariakerke Helpt Roemenië voor de bouw van een vakantieschool voor kansarme kinderen in Timisoara in Roemenië.
  • 3 600 EUR aan Roca vzw uit Aalst voor de opstart van jeugdwerk in Mercheasa in Roemenië.
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Marie-Paule De Wael dienst Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Marie-Paule De Wael dienst Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent