Studiedag 'Biofabriek van de toekomst. Drijvende krachten voor de bio-economie in Vlaanderen'

woensdag 21 juni 2017

Maandag 19 juni 2017 — Oost-Vlaanderen is dé hub voor de Vlaamse biogebaseerde industrie. Biogebaseerde economie is één van de belangrijkste speerpuntclusters van de provincie Oost-Vlaanderen en geniet tevens een vooraanstaande plaats in het provinciaal klimaatactieplan. De provincie is ook betrokken in industriële en wetenschappelijke ontwikkelingspolen. Getuige hiervan is bijvoorbeeld de ondersteuning van de proeffabriek Bio Base Europe Pilot plant en de diverse projecten en initiatieven die deze biofabriek coördineert, uitvoert en uitdraagt.

Ook de BioRefine Cluster Europe kent haar bakermat in Oost-Vlaanderen en brengt tientallen Europese projecten en initiatieven samen onder coördinatie van de Universiteit Gent, mede ondersteund door de Provincie.

De studiedag 'Biofabriek van de toekomst' wil bedrijven inspireren, stimuleren en informeren en geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor economie

De projectenmarkt die samen met de studiedag wordt georganiseerd, geeft meer uitleg over lopende projecten en informeert de deelnemers over een breed gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren.

De pers is welkom om deze studiedag bij te wonen. Graag een seintje naar persdienst@oost-vlaanderen.be als u aanwezig zal zijn. 

Contacteer ons

Geert Versnick

Gedeputeerde voor economie

Provincie Oost-Vlaanderen

Petra Van Poucke

Beleidsmedewerker Klimaat - Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking

Provincie Oost-Vlaanderen

Linda Verdonck

Projectmanager business development

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen

Erik Meers

Prof. dr. ir. Department of Applied Analytical Chemistry -Lab.of Environmental Chemistry (ECOCHEM)

Biorefine Cluster Europe

Katrien Molders

Communicatie Manager

Bio Base Europe Pilot Plant