Skip to Content

Studenten verpleegkunde van Vesalius Sint-Niklaas nemen zorgafdeling over in Zeeuws-Vlaanderen

Samenwerking over de grens krijgt een nieuwe impuls in Zeeuws-Vlaanderen. Vier Vlaamse studenten worden vanaf vandaag ingewerkt om alle taken over te nemen op een afdeling van ouderenzorginstelling De Blaauwe Hoeve in Hulst. De bewoners worden in totaal vijf weken lang in de watten gelegd door Vlaamse stagiaires in de opleiding verpleegkunde. De laatste weken van de stage werken zij zoveel mogelijk zelfstandig. Deze leerafdeling vloeit voort uit het Europees project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. De Provincie Oost-Vlaanderen is partner in dit project. 

Zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant van de grens nemen de knelpunten op de arbeidsmarkt verder toe. Het is moeilijk om jongeren te binden aan de regio en tegelijkertijd neemt het aantal vacatures toe, ook in de zorgsector. Via het sectorbureau Grensarbeid wordt samenwerking over de grens bevorderd om de arbeidsmarkt groter en meer divers te maken. Het doel is om zo de grensregio aantrekkelijker te maken voor (jonge) zorgprofessionals.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

Pilootproject

De derdejaarsstudenten HBO5 verpleegkunde die hun opleiding volgen bij Vesalius Verpleegkunde in Sint-Niklaas starten op 18 maart 2019 met hun stage in Hulst. Enkele weken eerder startte een eerste pilootproject met studenten van ZoWe uit Brugge. Zij nemen een afdeling over in Rosenoord in Sluis. Het is de bedoeling dat ook de omgekeerde beweging gemaakt wordt zodat ook Nederlandse studenten in Vlaanderen stage lopen.

Haal het beste uit je grensregio

Het sectorbureau zet zich vanuit het project Grensinformatievoorziening in om via samenwerking drempels van de grens weg te nemen. Het pilootproject heeft als doel ervoor te zorgen dat het laagdrempelig is voor Vlaamse studenten om in Nederland stage te lopen en dat zij ervaring opdoen met het werken in Nederland. Wonen en werken in een grensregio is niet altijd evident wegens de verschillen in sociale zekerheid en belastingsystemen en vaak trekken bewoners weg uit de regio. Met het project laten we de bewoners van het grensgebied kennis maken met het voordeel van de diversiteit in hun regio.  Voor zorgopleidingen kan je terecht aan beide zijden van de grens – in de zorgberoepen kan je ook aan beide zijden van de grens aan de slag. Beide opleidingen en werkplekken of de leerafdeling hebben door het cultuurverschil een eigen aanpak en eigen verantwoordelijkheidsgraad. Hierdoor kan je als grensbewoner kiezen uit een diversiteit aan opleidingsmogelijkheden en werkplekken. Je kiest wat het beste bij je past.

Samenwerking

De uitwisseling is een samenwerking van het onderwijs en Zorgsaam. Het project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland richt zich op de sectoren Zorg, Haven/Logistiek en Onderwijs. Het project wordt mede gefinancierd door het interregprogramma interreg Vlaanderen-Nederland.

Rol Provincie Oost-Vlaanderen en Euregio Scheldemond in dit project

De Provincie Oost-Vlaanderen is partner in dit project voor de Euregio Scheldemond. De Provincie zet samen met het Werkservicepunt Terneuzen en de verschillende partners in de zorgsector acties op voor de zorgsector in de grensregio.

 

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Tanja Vanhove beleidsmedewerker
Aïcha Ait Bari projectcoördinator Sectorbureau
Riet Gillis Gedeputeerde voor Europese samenwerking
Tanja Vanhove beleidsmedewerker
Aïcha Ait Bari projectcoördinator Sectorbureau
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent