Stroombos aangeplant op provinciaal domein Nieuwdonk

Op woensdag 30 november werd het Stroombos, een nieuwe bosrand van 1 hectare, aangeplant in provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare. De aanplant is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en STROOM, festival in de Scheldevallei. 

"Een bosrand is een handig instrument om op een beperkte oppervlakte de biodiversiteit op te krikken. Dergelijke massieve struikengordel van inheemse struiken en bomen is een zegen voor talrijke insecten- en vogelsoorten. Tijdens de bloei bieden ze volop nectar, later dragen ze bessen en ze zorgen altijd voor bescherming via doornige takken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu & Natuur

De aanplant van de biodiverse bosrand van 1 hectare in domein Nieuwdonk is voorzien in het goedgekeurde Natuurbeheerplan 'Berlare Broek-Donkmeer'. In totaal worden meer dan tweeduizend inheemse bomen en struiken aangeplant. In de voorgestelde taakverdeling voor het natuurbeheer in het gebiedsdeel Nieuwdonk staat de provincie Oost-Vlaanderen in voor de uitvoering en het verdere onderhoud van deze bosrand.  

STROOM kende zijn eerste editie in juni. Het festival in het Rivierpark Scheldevallei draait helemaal rond klimaat en duurzaamheid. Het staat daarmee in het brandpunt van de klimaatdiscussie; een discussie die niet alleen door wetenschappers en politici kan worden gevoerd.

"Om het tij echt te keren is een brede maatschappelijke beweging nodig. Daarin laat STROOM de onmisbare stem van de kunstenaars horen. Gedurende het hele festival kon het publiek zogenaamde 'carbons coins' doneren. Daarmee draagt STROOM bij aan meer bomen in de Scheldevallei."

Sophie Detremmerie, festival manager STROOM

"Door de samenwerking worden zowel de duurzaamheidsdoelen van het festival STROOM als de beleidsdoelen van de Provincie Oost-Vlaanderen op het vlak van natuurbeheer en promotie van het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk sterker uitgedragen bij een meer divers publiek."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu & Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Sophie Detremmerie Festival Manager STROOM
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu & Natuur
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Sophie Detremmerie Festival Manager STROOM
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent