Steun op maat voor klimaatgezonde scholen in Oost-Vlaanderen

Woensdag 16 augustus 2017 — Heel wat scholen willen graag meer groen op hun speelplaats, maar botsen op hindernissen als te weinig tijd, geld of expertise. De Provincie Oost-Vlaanderen helpt scholen om deze hindernissen stap voor stap aan te pakken in het traject ‘Klimaatgezonde speelplaatsen’. In 2017 stapten 15 scholen in dit traject. Niet minder dan 100 scholen toonden interesse.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor natuur- en milieueducatie: “Onze provinciale dienst Natuur- en Milieueducatie en MOS Oost-Vlaanderen werkten samen een traject uit om scholen te ondersteunen bij de vergroening van hun speelplaats. Er zijn 20 stappen en voor elke stap zijn er specifieke workshops en inspirerende voorbeelden. Maar het allerbelangrijkste is dat we de tijd nemen om scholen op maat te ondersteunen.”

Stapsgewijs en op maat

Eerste stap is de ontwikkeling van een gedragen en degelijk onderbouwde visie. Op basis daarvan werkt het schoolteam aan een plan en de uitvoering ervan. Dat gebeurt samen met de kinderen en de ouders, de buurt en eventueel nog andere partners zoals de gemeente. Ook de pedagogische verankering van het project in de school is van groot belang: een klimaatgezonde speelplaats dient immers niet alleen om te spelen, maar is tegelijkertijd een lesomgeving én een lesonderwerp.

Elke school werkt op z’n eigen tempo en het team krijgt de hulp die het op dat moment nodig heeft. Sommige scholen zijn al bezig met concrete realisaties op het terrein, andere gaan nog opstarten of zijn bezig met visievorming. Scholen kunnen op elk gewenst moment instappen.

Jozef Dauwe Gedeputeerde voor natuur- en milieueducatie at Provincie Oost-Vlaanderen
Tom Gorré dienst Natuur- en Milieueducatie at Provincie Oost-Vlaanderen