Skip to Content

Sterrenklas, de Europawedstrijd voor leerlingen basisonderwijs, is terug!

Klas 5 van de gemeentelijke Basisschool Klavertje Vier uit Brakel werd nog maar net tot Sterrenklas gekroond in juni 2020 en er is al (uitzonderlijk) een najaarseditie van Sterrenklas.

Sterrenklas is een online Europawedstrijd mee georganiseerd door Europa Direct Oost-Vlaanderen. De wedstrijd bestaat uit een reeks lessen onder leiding van een cartoonversie van Europees politicus Charles Michel en laat kinderen op een speelse manier bijleren over de EU en Europese politiek.

Meer dan ooit hebben kinderen vragen over de wereld waarin ze leven. Ze hebben nood aan genuanceerde en correcte kennis om zich een mening te vormen in een complexe, gedigitaliseerde samenleving waarin de informatie van alle kanten komt. De Europawedstrijd Sterrenklas geeft leerkrachten basisonderwijs de middelen om kinderen voor de eerste keer te laten nadenken over hoe zij zichzelf verhouden tot dat soms abstract lijkende project ‘Europa’.

"Met Sterrenklas willen we 11- en 12-jarigen vooral enthousiast maken over Europa. We bieden hen daarvoor lesmateriaal aan dat perfect aansluit bij de leerstof in de basisschool. Uit eerdere edities blijkt keer op keer dat kinderen zeer geïnteresseerd zijn in Europa, maar dat ze hier vaak nog niet heel erg veel over weten, of dat hun kennis enkel gebaseerd is op persoonlijke ervaringen. Met Sterrenklas brengen we daar verandering in."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese projecten

Leerlingen worden Europa-experts

Hoe is de Europese unie ontstaan? Uit welke landen bestaat de unie? En welke impact heeft Europa in ons alledaagse leven? Op deze en veel meer vragen wordt er tijdens de lessen ingegaan, op een interactieve manier, met leuke on- en offline oefeningen, gebracht door een getekende versie van Charles Michel. Uiteindelijk is er dan een grote finale-opdracht en maken de deelnemende klassen kans op een prijzenpakket.

"We willen uiteraard dat er ook voor deze najaarseditie zoveel mogelijk leerkrachten hun klas inschrijven", zegt gedeputeerde Riet Gillis, "ze kunnen dit eenvoudig doen op www.wordsterrenklas.be, meteen op 21 september of op gelijk welk moment tot we de wedstrijd op 30 november afsluiten."

Sterrenklas is een jaarlijks initiatief van alle infocentra Europe Direct van Vlaanderen en van de provincie Vlaams-Brabant en Limburg. Europahuis Ryckevelde is de auteur van Sterrenklas.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese projecten
Europa Direct Vanessa Schockaert
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese projecten
Europa Direct Vanessa Schockaert
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent