Stem nu op jouw favoriete Warmste Vrijwilliger!

tot 1 december 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen wil samen met de gouverneur de vrijwilligers extra in de kijker zetten, hen bedanken en belonen voor hun belangeloze inzet. De zoektocht startte met de campagne ‘De Warmste Vrijwilliger’. Uit méér dan honderd kandidaten zijn vandaag vijf laureaten geslecteerd. Tot 1 december kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriet via www.dewarmstevrijwilliger.be.

5 warme verhalen

De vijf laureaten zijn (in willekeurige volgorde):

  • Huguette De Coo is 82 jaar en is al 60 jaar actief bij PC Caritas in Melle: 40 jaar als verpleegster en 20 jaar als vrijwilliger. Ze komt dagelijks naar PC Caritas, waar de patiënten haar letterlijk staan op te wachten. Patiënten die geen familie over de vloer krijgen, neemt ze mee naar de cafetaria en op uitstap. Haar zachte, consequente aanpak zorgt ervoor dat ze aansluiting krijgt bij jong en oud.

 

  • Rosita Monsieur zet zich al 15 jaar in voor mensen in armoede via een vzw die ze zelf oprichtte: vzw Arminaa. Rosita werkt samen met verschillende winkels, waarvan ze voedsel, meubels en kleding krijgt. Via een besloten Facebookgroep zorgt ze ervoor dat minstens 600 gezinnen in Aalst gezonde voeding hebben en ook zelf zaken bijleren. Ook voor trouwfeesten, communies en verjaardagen slooft Rosita zich uit. Het is dus niet verwonderlijk dat een 60-tal kinderen haar Tante Titi noemt.

 

  • Monique Vernhout geeft Nederlandse les aan Syrische vluchtelingen in de Wonderboom in Waasmunster. Toen daar vorig jaar twee Syrische vluchtelingen naar school kwamen, bood ze zichzelf aan om Nederlandse bijles te geven. Ze helpt de jongeren niet alleen met het beheersen van de taal, ze betrekt hen ook in de maatschappij. Ze neemt de kinderen ook mee naar de bib, plant activiteiten voor de vakantie, pikt hen thuis op als er geen vervoer is … en onderhoudt goede contacten met de families.

 

  • Maria Van Mieghem zet zich in voor meerdere goede doelen: De Ruilwinkel, Soep en Spelen, Tastoe … Allemaal activiteiten in Denderleeuw waar mensen met kleine inkomens terecht kunnen voor het ruilen van kleren, voor soep, spelletjes en een warme babbel. Het creëren van ontmoetingen is voor Maria zeer belangrijk. Zo kunnen we blijven leren van elkaar en van andere culturen. Maria maakt geen onderscheid tussen mensen waardoor iedereen haar in vertrouwen neemt.

 

  • Mukaddes Yurdaer geeft NT2 cursus voor anderstaligen in De Schooltas. De Schooltas voorziet meerdere keren per week Nederlandse lessen voor anderstalige volwassenen uit Zele. Ze leren eerst spreken en luisteren, dan pas schrijven. Iedere les gaat men aan de slag met praktisch materiaal, zoals bijvoorbeeld briefjes uit de agenda van hun kind. Ze nodigt ook sprekers uit, zoals wijkagenten, om kennis te maken met de gemeenschap. Mukaddes leert de mensen fietsen, begeleidt de mensen naar de jobwinkel … Zo ontstaat een ware wisselwerking tussen de school, Mukaddes en de Zelenaars.

 

Wat kan de Warmste Vrijwilliger winnen?

Er zijn twee prijzen: een juryprijs en een publieksprijs. De jurywinnaar en publiekswinnaar krijgen beiden een bon van Toerisme Oost-Vlaanderen ter waarde van 250 EUR.

De winnaars worden bekendgemaakt op maandag 4 december. 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Matthias Blancquaert Directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Ellen De Blende raadgever communicatie gouverneur Jan Briers, kabinet van de gouverneur
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Matthias Blancquaert Directie Welzijn , Provincie Oost-Vlaanderen
Ellen De Blende raadgever communicatie gouverneur Jan Briers, kabinet van de gouverneur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent