Startschot voor openstellen authentiekste ruimte Scheepswerven Baasrode

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist om de werkhuizen, de grootste parels van de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, ook toegankelijk te maken voor het brede publiek. De werken die daarvoor nodig zijn, kregen groen licht in de provincieraad. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2024.

“Nergens anders zijn de werkhuizen van een scheepswerf zo goed bewaard. Het is een echte tijdscapsule, boordevol historische informatie en sfeer. De Provincie investeerde al veel in de scheepswerven en maakt er nu een prioriteit van om ook de werkhuizen te kunnen delen met het brede publiek. Eind dit jaar zou het klaar moeten zijn, schrijf een bezoek dan alvast in je agenda!”

An Vervliet, gedeputeerde voor Erfgoed

De bouw van schepen langs de Schelde gaat eeuwen terug. Baasrode was een belangrijk centrum voor die scheepsbouw. De Provincie Oost-Vlaanderen is er eigenaar van de voormalige scheepswerven Van Praet-Dansaert. Die werf sloot op 31 december 1986 heel abrupt waardoor de werknemers er op 2 januari 1987 voor een gesloten deur stonden. Dat gegeven, en de inzet van veel mensen, zorgt ervoor dat deze scheepswerf vandaag nog steeds in de staat is waarin ze zich die laatste werkdag bevond.

Al enkele jaren investeert de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met heel wat partners, in het behoud van de scheepswerven. Zo wil de Provincie mensen laten kennismaken met de unieke site, en met de geschiedenis en het ambacht van de binnenvaartscheepsbouw.

De provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode bestaat uit verschillende gebouwen. De werkhuizen met de machines konden tot nu toe enkel onder de begeleiding van een gids bezocht worden. De Provincie wil dat nog véél meer mensen deze unieke plek en haar geschiedenis kunnen ontdekken.

Daarom zal een pad door de werkhuizen gemaakt worden dat individuele bezoekers kunnen volgen. Het erfgoed wordt beschermd en alles blijft zoveel mogelijk intact. Tegelijkertijd wordt er ook gezorgd voor de veiligheid en de beleving van de bezoekers. Er zal uitleg geven worden via infoborden en digitale animaties. Zo leert de bezoeker stap voor stap het bouwproces van een binnenschip kennen.

De Provincie voorziet het einde van de werken eind 2024. Meer info via scheepswervenbaasrode.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen Scheepswerven Baasrode
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent