Skip to Content

Start werken fietssnelweg Overleiestraat Aalter

maandag 8 november 2021

De Provincie Oost-Vlaanderen startte op maandag 8 november 2021 de werken aan de fietssnelweg ter hoogte van de Overleiestraat in Aalter. Deze fietssnelweg verbindt het fietspad van Sint-Joris tot het Jezuïetengoed langs het kanaal Brugge-Gent. Voor deze werken ging de Provincie Oost-Vlaanderen een samenwerking aan met de gemeente Aalter, Farys, de Vlaamse Waterweg en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De werken lopen samen met wegenis- en rioleringswerken. Gedeputeerde Riet Gillis en burgemeester Pieter De Crem namen de officiële eerste spadesteek voor hun rekening.

De fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge stopt nu op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. Met het aansluitende project in Aalter krijgen fietsers ook op Oost-Vlaams grondgebied een veilige en conflictvrije fietsweg langs het kanaal en wordt de route veel fietsvriendelijker.

"Dit project kende al een lange geschiedenis. Ik ben blij dat de schop eindelijk in de grond kan en we de F6 op Aalters grondgebied uitbouwen tot een volwaardige fietssnelweg. Dat is niet alleen goed nieuws voor fietsers op weg naar school of werk, maar ook voor de vele recreatieve fietsers langs het kanaal tussen Brugge en Gent."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het nieuwe stuk van de fietssnelweg wordt aangelegd op de berm tussen de Overleiestraat en het kanaal over een afstand van 1 900 meter vanaf de provinciegrens tot aan de splitsing met het Patersveld. Het fietspad wordt drie meter breed en krijgt een comfortabele asfaltverharding. Voor de veiligheid van de fietsers worden langs de volledige lengte van het traject vangrails tussen de rijweg en het fietspad geplaatst. Waar mogelijk worden struiken en bomen aangeplant.

De aanleg van de fietssnelweg gebeurt gelijktijdig met de hernieuwing van de wegenis in de Overleiestraat en Jezuïtengoed en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Omdat deze drie werkzaamheden moeilijk te scheiden zijn, worden ze gelijktijdig uitgevoerd.

Fietsers volgen tijdens de werken een omlegging via de Maria Aaltersteenweg – Bokhouten – Bokhoutlaan en Knesselaarsestraat. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via centrum Knesselare.

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1 512 514,77 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen staat in voor de aanleg van de fietssnelweg en doet hiervoor een investering van 669 102,17 EUR. Daarvan wordt 50% gesubsidieerd door het Fietsfonds van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De gemeente Aalter staat in voor de wegeniswerken in de Overleiestraat en Jezuïtengoed en investeert 529 756,06 EUR. Farys neemt de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel op zich en trekt daar samen met de Vlaamse overheid een bedrag van 313 656,54 EUR voor uit. Alle werken worden uitgevoerd door aannemer De Vrieze NV uit Oostkamp.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent