Start werken fietssnelweg F7 tussen Tonnestraat en Nachtegaalstraat in Deinze

Woensdag 5 juni 2024 - De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de aanleg van een nieuw stuk van de fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk tussen de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat in Deinze. Na de realisatie van het traject van 1,1 kilometer zal de F7 zo goed als volledig afgewerkt zijn op het grondgebied van de stad.

Er werd de afgelopen jaren in Deinze hard gewerkt aan verschillende deeltrajecten van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk. Zo zorgt de Jacques Roggebrug over de Volhardingslaan en het aansluitende traject tot aan de fietstunnel in de Tonnestraat voor een veilige en comfortabele fietsverbinding van en naar het station van Deinze. Vandaag moeten fietsers op de F7 ter hoogte van de fietstunnel hun weg voortzetten in gemengd verkeer langs de Sint-Hubertusstraat. Binnenkort zullen ze echter volledig autovrij ​ kunnen blijven fietsen parallel aan de spoorweg.

"De bouw van dit nieuw stuk fietssnelweg is een belangrijke stap in de volledige realisatie van de F7 tussen Gent en Kortrijk. Vanaf de Burggravenlaan in Gent tot aan de provinciegrens is de F7 bijna 27 km lang. Daarvan zal na deze realisatie 85%, of ruim 22,5 kilometer, gerealiseerd zijn. Schitterend nieuws voor de pendelaars, scholieren en recreanten uit Deinze en de heel ruime omgeving!"

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking en medefinanciering

Voor de aanleg van het stuk fietssnelweg in Deinze investeert de Provincie Oost-Vlaanderen 695.921,75 EUR, waarvan de helft gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid (Fietsfonds). Infrabel draagt 46.534,79 EUR van de totale investeringskost. De stad Deinze stond in voor de grondverwervingen die nodig waren om de fietssnelweg te kunnen aanleggen, en kon hiervoor ook rekenen op Vlaamse subsidies. De werken in Deinze zullen worden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv uit Zulte, en duren maximaal 80 werkdagen.

"Stad Deinze heeft een traditie om sterk in te zetten op fietsbeleid. Dat zien we onder meer in het aantal fietsers in onze stad dat jaarlijks toeneemt. Goede fietsinfrastructuur is een van de belangrijkste bouwstenen van dat succes. Met de aanleg van dit stuk van de fietssnelweg is de F7 op ons grondgebied volledig aangelegd en wordt de fiets als functioneel vervoermiddel voor korte en middellange verplaatsingen verder gestimuleerd."

​burgemeester Jan Vermeulen

Naar een volledige realisatie van de F7

Ook de andere ontbrekende of op te waarderen deeltrajecten op de F7 tussen Gent en Kortrijk worden de komende jaren verder aangepakt. Richting Gent resten er nog twee optimalisaties.

Het traject van de F7 op het grondgebied van Deinze is bijna 8 km lang en zo goed als volledig klaar. Enkel tussen de Karrestraat en de overweg aan de Klapstraat (Sint-Martens-Latem), waar er nu een omleiding is via de Wallebeekstraat, is er nog een ontbrekend stukje van enkele honderden meters. Infrabel overweegt de sluiting van de overweg. Op dit moment is daarrond ​ een voorontwerp opgemaakt door Infrabel en Agentschap Wegen en Verkeer, maar er is nog geen concrete planning van de eigenlijke realisatie.

Op Gents grondgebied zijn er plannen in ontwikkeling om de De Pintelaan op de twee resterende delen in te richten met hoogwaardige fietsinfrastructuur.

Richting Kortrijk zit het traject van 2,4 km tussen de Kruishoutemstraat (Machelen) en de Meylegemstraat (Olsene) in Zulte op dit moment in de ontwerp- en grondverwervingsfase. Ook daar zal de schop binnen afzienbare tijd de grond in kunnen. Nabij de provinciegrens starten deze zomer de werken aan de langverwachte fietstunnel ‘Drogenboomstraat’.

Zo ontstaat de komende jaren een volledig afgewerkte F7 tussen Gent en de provinciegrens met West-Vlaanderen (stationsomgeving Waregem). De fietssnelweg zal in totaal 27 km lang zijn.

eerste spadesteek met vlnr. schepen Bart Van Thuyne, gedeputeerde Riet Gillis en burgemeester Jan Vermeulen
eerste spadesteek met vlnr. schepen Bart Van Thuyne, gedeputeerde Riet Gillis en burgemeester Jan Vermeulen
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent